Angående värdebaserad vård som tillämpas på Karolinska sjukhuset i Stockholm och delvis vid några andra sjukhus i landet säger forsaren Eric T Roberts till Dagens Nyheter:

– Det ger en omvänd Robin Hood-effekt, dvs mindre pengar till vård för fattiga och sjuka – mer till rika och friskare patienter.

Evidensbaserad behandling och vård ska det vara, enligt myndigheter och många vårdgivare. Särskilt används det argumentet när det gäller förgiftning eller allergi av dentala material som amalgam och titan. Det finns inte evidens för att man kan få allmänna symtom av dentala material brukar vårdgivare hävda när patienter söker hjälp. 

När det gäller åtminstone kvicksilver och amalgam finns hur många forskningsrapporter som helst som visar symtombilder och som visar att folk blir friska efter fyllningsbyte. När Tandvårdsskadeförbundet ber Socialstyrelsen och SBU att se till att göra en sammanställning av forskningen för att visa vilka saneringsmetoder som är evidensbaserade så säger myndigheterna blankt nej.

Men när det gäller värdebaserad vård införs det utan någon som helst forskning och någon evidens finns överhuvudtaget för att värdebaserad vård ska vara bättre för patienterna. Nu visar flera forskningsrapporter att det är precis tvärt om. Denna vårdform gynnar de som är friskast och de mycket sjuka, multisjuka etc missgynnas.

Var har diskussionerna om evidensbaserad vård tagit vägen? Eller har sjukvårdsförvaltningarna och myndigheterna blivit ordentligt sol-och-vårade?

Till artikel i DN

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu