Många patienter avbokar nu tider hos tandläkaren både på grund av risker för smitta hos tandläkaren och på väg dit. Det handlar alltså om risk att insjukna i Covid-19. Det gör att privata tandläkare finns i riskzonen för konkurs. Så gott som alla anställda hos Privattandläkarna är permitterade tills vidare. Hur säkert är det då att gå till tandläkaren?

Många äldre eller funktionshindrade har inte möjlighet att köra egen bil till tandläkaren och därmed måste man förlita sig på allmänna kommunikationer med de risker för smitta av SARS-COV-2, som coronviruset officiellt kallas. Att hålla avstånd till medresenärer och att ha god handhygien är absolut viktigast och minskar riskerna betydligt. Kanske är resan till och från tandläkaren större riskmoment än att bli behandlad hos tandläkaren. 

På tandläkarkliniken använder tandläkare skyddsutrustning med munskydd och visir och därför är risken för smitta från personalen minimal. Däremot kan andra patienter bära med sig smitta. Fråga därför tandläkaren om flera patienter kan finnas i väntrummet eller om antalet patienter glesats ut så mycket att inga väntetider finns. Det är klokt att stanna utomhus till dess tandläkartiden är inne. 

För att minska riskerna att smittade patienter sprider viruset till personal och andra patienter kan tandläkaren vidta flera olika åtgärder. 

Den största smittspridningen är via aerosoler som bildas vid borrning och andra ingrepp i munhålan. För att minska riskerna bör kofferdam användas och kraftiga utsug intill tanden som behandlas. Clean-upsug som Tandvårdsskadeförbundet rekommenderar vid amalgamsanering är ett bra verktyg för att minska aerosolerna. Att komma som första patient på morgonen minskar också risken för att bli smittad.

Alla verktyg som använts inklusive handtag måste rengöras mellan olika patienter. Det kan också vara bra om patienten vid ankomst desinficerar munhålan. Klorhexidin som tandläkare vanligen rekommenderar biter inte på SARS-COV-2. Istället bör patienten gurgla med väteperoxidlösningar eller kolloidalt silver.

Viruset kan också spridas på ytor som handtag, armstöd medmera och rengöring av dem behövs hela tiden. Som patient kan man också använda engångshandskar som slängs efter tandläkarbesöket. 

Om alla försiktighetsmått som kan vidtas är det relativt riskfritt att gå till tandläkaren och i alla fall inte värre att gå in i en glest befolkad affär. Tandläkarna är med all säkerhet noga själva eftersom de också är utsatta för smittrisker.

Tandvårdsskadeförbundet hade tidigt kontakt med Folkhälsomyndigheten för få mer kunskap om riskerna hos tandläkaren. Det dröjde en tid innan särskilda råd utarbetades för tandvårdspersonal, men nu finns de publicerade på Socialstyrelsens hemsida.

Även personalen löper dock risk att smittas av sina patienter och därför har nu särskilda tillägg i Arbetsmiljöverkets regelverk gjorts. Arbetsgivaren får alltså ett ökat ansvar för personalen, vilket också är positivt för patienten.

Av en artikel i tidskriften Nature framgår att forskare som undersökt hur smitta sprids på tandläkarmottagningar rekommenderar att smitta mellan personer måste blockeras med skyddsutrustning och desinfektion av eventuella ytor med mera som kan kontamineras.

De tar också upp risk att instrument och annan utrustning kontamineras liksom behov av kofferdam och munsköljmedel. Huruvida SARS-COV-2 kan spridas via luften är oklart, men risk finns, men helt klart utgör aerosolerna en större risk än rent luftburen smitta. 

Till Socialstyrelsens råd till tandvårdspersonal
Till Arbetsmiljöverkets regelverk
Till artikel i Nature

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu