Nya diagnoskriterier finns nu för fibromyalgi. Det handlar om långvarig smärta och är inte längre en uteslutningsdiagnos. Kriterierna påminner mycket om de symtom många amalgam- och kvicksilverskadade har. Tandvårdsskadeförbundet menar att ett troligt samband finns. 

Många amalgamskadade personer har smärtor på olika ställen i kroppen parad med extrem trötthet och uppfyller väl kriterierna för fibromyalgi.

Diagnosen fibromyalgi ställs ofta, men hittills har denna diagnos precis som amalgamsjuka främst betraktats som en uteslutningsdiagnos. Nu har kriterierna ändrats och det är tydligare vad som gäller för fibromyalgi. Orsaken är dock fortfarande okänd, enligt skolmedicinen. 

Flera tandläkare och däribland Karin Öckert har funnit att fibromyalgi minskat eller försvunnit då amalgamfyllningar tagits bort och ersatt med annat material. Av Karin Öckerts sammanställning framgår att 70 % fick betydligt minskade fibromyalgisymtom efter amalgamsanering. 

När de nya kriterierna för fibromyalgidiagnosen redovisas konstateras att en rad olika tillstånd kan ge likartade kliniska manifestationer. Därför ska läkaren fundera över andra tillstånd som kan härma fibromyalgi.  Ingenting nämns dock om amalgam och kvicksilver.

Var och en med diagnosen fibromyalgi får därför själv fundera över orsaken och har man amalgamfyllningar är det klokt att ta bort dem (se mer www.amalgamsanera.nu) som en första åtgärd för att se om det möjligen kan hjälpa. 

Till information i MEDIBAS
Till Karin Öckerts kliniska forskning
Till den publicerade forskningsrapporten (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu