Den amerikanske läkaren Mark Geier varnade tidigt för risker med vacciner och vittnade som expert i flera rättegångar om att vacciner kan orsaka autism. Han har under många år förföljts och baktalats av myndigheter och kollegor. Nu har han i domstol fått ett skadestånd på 2,3 miljoner dollar för att han hängts ut i medier av Maryland Board of Physicians. Kan vaccindebatten därmed bli mer seriös?

Mark Geier är egentligen inte vaccinmotståndare utan vill bara att vaccinerna ska vara säkra. Ett led i detta har varit att varna för det kvicksilverinnehållande konserveringsmedlet tiomersal. Han har behandlat autistiska barn för kvicksilverförgiftning med goda resultat. Dessutom har han vittnat i domstol och berättat att autism kan utlösas av vacciner och särskilt om de innehåller kvicksilver. 

Maryland Board of Physicians drog tillbaka Mark Geiers läkarlegittimation 2012 och lät hans privata medicinska information ligga i akten, vilket felaktigt gjorde denna information offentlig. Dessutom har ledamöterna i styrelsen offentligt hånat denne duktiga läkare och hans familj för behandling av autistiska barn.

Nu har Geier efter flera års förhandlingar fått upprättelse och tilldömts ett skadestånd på 2,3 miljoner dollar (ca 18,5 miljoner svenska kronor) och dessutom ska ledamöterna i Maryland Board of Physicians personligen betala del av skadeståndet. Domstolen menar att ett systematiskt förtal pågått för att misskreditera läkaren och hans behandlingsmetoder. De personer som dömts att betala skadestånd anser sig orättvist behandlade och överklagar beslutet. 

Washington Post skriver att hälsoexperter betraktar dem som driver "anti-vaccin" diskussioner som ett av de grövsta hoten som finns. Det handlar om försäljning av vacciner som är det mest luckurativa läkemedelsbolagen för närvarande ägnar sig åt. Det är alltså enorma kommersiella intressen som utmanas. Flera läkare som gått ut med varningar för vacciner har dött av mystiska orsaker. 

Inte heller i Sverige​ ges utrymme för en seriös debatt om vacciner utan vaccinmotståndare hånas och anses komma med fake news och inte ha underbyggda fakta. Detta trots att kunskap finns om att vacciner kan orsaka flera olika besvär och att barn med dåligt immunförsvar speciellt är i farozonen.

I dag tillsätts inte längre kvicksilver i svenska vacciner (undantag svininfluensavaccin 2010) däremot innehåller flertalet vacciner aluminium som också kan ge allvarliga besvär plus andra ämnen som inte är ordentligt utprovade. Ska vaccinerna ha en framtid måste de bli säkrare och vissa personer bör avrådas från att vaccinera sig pga hälsorisker.

Vacciner är potenta preparat som aktivt påverkar immunförsvaret och det finns därför alltid risk för biverkningar. Svullnad och rodnad runt sticket är t ex mycket vanliga biverkningar. Vacciner bör därför bara användas när de verkligen behövs och de som används måste ha hög immuniseringsfrekvevens på målgruppen. Exempelvis influensavacciner har låg effekt på äldre människor som ofta har försämrat immunförsvar. Endast omkring 30 procent av dessa får ett skydd mot influensa och då är frågan om riskerna överväger nyttan. 

Till TV Helse.se (svenska)
Till artikel i Washington Post (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu