En studie med patienter från folktandvården visar många komplikationer trots god överlevnad under en period på 9-15 år. Endast två av tio implantat fungerade bra redan från början. Den största riskfaktorn är rökning och därefter om man hade haft problem med parotondit (tandlossningssjukdom). Så många som 65 procent av patienterna upplevde minst en komplikation. Det forskarna tittade på i denna studie var endast titanimplantat och någon jämförelse mellan titan och zirkonia gjordes inte. 

Forskarna konstaterar i sin rapport att långtidsuppföljningar av implantat sällan tar upp biologiska och tekniska komplikationer utan de tittar så gott som alltid enbart på överlevnad efter ett visst antal år. Forskarna följde upp knappt 380 patienter och över tusen implantat. Samtliga implantat gjordes på samma klinik i Stockholm under åren 1999-2005 och studien fortsatte till år 2000.

Överlevnaden av implantaten var 82,6 % under de 15 år som uppföljning skedde.  Av de tusen implantaten förekom komplikation på 763 och 65% av patienterna upplevde minst en komplikation, flera komplikationer var dock av trivial natur. Hos personer som behandlats för periodontit var komplikationer mest vanliga. De som rökte drabbades oftare av periimplantit, det vill säga bakterier runt implantaten.

De implantat som användes var Astra Tech och en mindre andel Nobel Biocare. Ingen skillnad fanns när det gäller komplikationer mellan de båda fabrikaten. Ingen jämförelse mellan implantat av titan repsektive Zirkonia gjordes, trots att tandläkare ofta hävdar att implantat av zirkonia läker bättre och ser snyggare ut.

De flesta komplikationer var dock av enklare karaktär som inflammation i munslemhinnan, mukosit, eller mindre tekniska problem som ganska enkelt kunde lösas i tandläkarstolen. Räknar man bort dessa var det dock fortfarande nästan tre av tio som upplevde komplikationer under den undersökta tidsperioden.

Studiepopulationen bestod av samtliga patienter som remitterats till Folktandvården Skanstull i Stockholm för implantat mellan 1999 och 2005. Totalt omfattar studien 376 personer som fick 1 095 implantat, som sedan har följts till och med år 2014 vilket ger en uppföljningstid på mellan nio och femton år.

Till artikeln i Tandläkartidningen
Till forskningsartikeln 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu