Det är dyrt att gå till tandläkare för den som är vuxen. Barn och unga upp till 23 års ålder får gratis tandvård. Politikerna har skrutit med det allmänna tandvårdsbidraget, men nu visar det sig att fördubblingen av detta under förra året inte gav någon som helst effekt. 

Dubbelt tandvårdsbidrag gav små effekter på antalet tandläkarbesök, enligt den undersökning som TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) genomfört. Det allmänna tandvårdsbidraget är sedan april 2018 300 kr eller 600 kr om du tillhör den äldre åldersgruppen.

Därefter såg man en liten ökning av tandläkarbesöken hos de som var 75 år eller äldre, samtidigt ökade dock informationen om bidraget så ökningen kan ha berott på det. Man kan också tycka att 300 eller 600 kr är så lite att det inte har någon betydelse.

Ett enda tandläkarbesök kan även med bidraget kosta mellan 600 och 5000 kr beroende på vilka åtgärder som behövs. Besök hos en tandhygienist kostar runt 1500 kr och berättigar normalt inte till stöd. 

Det kostar så mycket att vi misstänker att vissa inte ens vill genomföra en undersökning då det kan leda till behov av åtgärder som är svåra att betala. Det är först efter att man betalat 3 000 kr som tandvårdens högkostnadsskydd träder in och därefter betalar försäkringkassan hälften, men fortfarande måste man själv betala relativt mycket pengar. 

Höjningen av det generella tandvårdsbidraget innebar en ökad kostnad för staten på 1,8 miljarder kronor. Frågan är om de pengarna kunde ha använts annorlunda och istället gått till dem med störst behov.

Trots initialt höga kostnader har Tandvårdsskadeförbundet uppfattningen att man inte ska betala mer för tandvård än för medicinsk vård. På sikt tror vi att sjukvårdskostnaderna minskar i takt med att tandhälsan förbättras.

Till TLV:s pressmeddelande
Läs mer om tandvårdsbidragen på 1177

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu