Det är dyrt att gå till tandläkare för den som är vuxen. Barn och unga upp till 23 års ålder får gratis tandvård. Politikerna har skrutit med det allmänna tandvårdsbidraget, men nu visar det sig att fördubblingen av detta under förra året inte gav någon som helst effekt. 

Dubbelt tandvårdsbidrag gav små effekter på antalet tandläkarbesök, enligt den undersökning som TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) genomfört. Det allmänna tandvårdsbidraget är sedan april 2018 300 kr eller 600 kr om du tillhör den äldre åldersgruppen.

Därefter såg man en liten ökning av tandläkarbesöken hos de som var 75 år eller äldre, samtidigt ökade dock informationen om bidraget så ökningen kan ha berott på det. Man kan också tycka att 300 eller 600 kr är så lite att det inte har någon betydelse.

Ett enda tandläkarbesök kan även med bidraget kosta mellan 600 och 5000 kr beroende på vilka åtgärder som behövs. Besök hos en tandhygienist kostar runt 1500 kr och berättigar normalt inte till stöd. 

Det kostar så mycket att vi misstänker att vissa inte ens vill genomföra en undersökning då det kan leda till behov av åtgärder som är svåra att betala. Det är först efter att man betalat 3 000 kr som tandvårdens högkostnadsskydd träder in och därefter betalar försäkringkassan hälften, men fortfarande måste man själv betala relativt mycket pengar. 

Höjningen av det generella tandvårdsbidraget innebar en ökad kostnad för staten på 1,8 miljarder kronor. Frågan är om de pengarna kunde ha använts annorlunda och istället gått till dem med störst behov.

Trots initialt höga kostnader har Tandvårdsskadeförbundet uppfattningen att man inte ska betala mer för tandvård än för medicinsk vård. På sikt tror vi att sjukvårdskostnaderna minskar i takt med att tandhälsan förbättras.

Till TLV:s pressmeddelande
Läs mer om tandvårdsbidragen på 1177

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu