Mellan 10 och 20 procent kan vara känsliga för sina titanimplantat. Det visar en ny avhandling från Umeå universitet. Personer drabbade av inflammation runt titanimplantaten visar sig ha höga alter titan i vävnaderna runt implantatet. Inflammationerna blir värre om både bakterier och titan finns närvarande jämfört med exponering för endast en av dessa faktorer. 

Forskaren Mattias Pettersson har funnit att förloppet gällande titan påminner om exponering för asbest. Han fann också att om kobolt finns närvarande minskar besvären av titan. Hans forskning innehåller således flera olika intressanta aspekter. 

Allvarligt är att han upptäckt höga halter titan i vävnader som drabbats av periimplantit (bakterier runt implantatet). Därtill innebär kombinationen titan och bakterier svårare inflammationer än om mjukvävnaden bara utsätts för bakterier. 

Titan bildar partiklar med proteiner och dessa kan tas upp av immunceller på liknande sätt som asbest gör. Därmed kan cellerna frisätta inflammationsmarkörer och risken för allergier eller andra överkänslighetsreaktioner ökar. 

Tandläkaren konstaterar också att dagens allt vanligare enstegsinsättning av implantat ökar risken för problem med mjukvävnaderna jämfört med när implantatet först får läka in och då täcks med mjukvävnad innan kronan sätt spå. 

Tandläkare Mattias Persson presenterar sin avhandling den 1 juni 2018 i Umeå. Han avråder dock inte från att göra titanimplantat då han menar att rätt materialsammansättning och utformning av implantatet minskar riskerna. Han anser att det behövs mer forskning bland annat om kobolt skulle kunna användas för att minska problemen med titanimplantat. En slät yta minskar också riskerna jämfört med den numera vanliga skrovliga ytan.

Tandvårdsskadeförbundet förordar implantat av zirkonia som är ett keramiskt material då detta minskar risken för periimplantit jämfört med titan. Tandläkare vana att sätta in zirkoniaimplantat anser att dessa läker in bra och att de sällan ger upphov till infektioner. En del medlemmar i Tandvårdsskadeförbundet har svårt att tåla titan. Att kontrollera om patienten har allergiska reaktioner mot titan är önskvärt innan sådana implantat sätts in. 

Titanallergier är svåra att upptäcka med hudtester. Anledningen är, enligt en forskningsartikel från 2016, att titan inte tränger igenom normal hud. I slemhinnorna t ex i munnen kan dock titan tränga in i cellerna, men detta är svårare att mäta. Melisa-testet upptäcker dock om man har minnesceller mot titan, vilket är en indikation på allergi. 

Till avhandlingen (engelska)
Till artikel i Tandläkartidningen
Till forskningsartikeln från 2016 (engelska)
Titan och hypersensitivitet (engelska, forkningsrapport)
 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu