Tandvårdsskadeförbundet lade den 4 maj 2018 ut en artikel på hemsidan som tog upp möjliga risker med HPV-vacciner, dvs vacciner mot livmoderhalscancer. Författaren oroade sig över att vaccinet kunde reaktivera de virus som tros vara orsak till livmoderhalscancer och att själva vaccinet därmed skulle kunna medverka till den ökade frekvensen av denna cancerform. Nu har den vetenskapliga tidskriften efter diskussioner internt valt att dra tillbaka artikeln.  

Tandvårdskadeförbundet har fått kraftiga påtryckningar att ta bort det ovan diskuterade inlägget. Vaccinernas vara eller inte vara är ingen hjärtefråga för Tandvårdsskadeförbundet. Dock är våra medlemmar  mycket känsliga för metaller och annat som kan trigga immunförsvaret och det är inte ovanligt med biverkningar av vacciner. 

Även de moderna vaccinerna utan tiomersal och kvicksilver tycks påverka våra medlemmar negativt. Därför är det angeläget att det forskas mer för att det ska gå att urskilja vilka grupper av individer som bör undantas från vaccinationer eller möjligen från speciella vacciner.

Vacciner har som syfte att påverka immunförsvaret och påverkar därför kroppen aktivt. Det är alltså inga sockerpiller eller placebo det handlar om. Mer forskning behövs för att utreda risker för biverkningar och i det perspektivet är det allvarligt om kritik mot vacciner inte tillåts. 

Den ifrågasatta artikeln är skriven under pseudonym och dessutom har författaren falskt angett att hen tillhör Karolinska institutet. Detta har både tidskriften som publicerat artikeln och Tandvårdsskadeförbundet berättat. Det finns anledning att ifrågasätta KI som institution när man som i detta fall inte upptäckt att lärosätets namn använts vid flera tillfällen av denna författare som inte vill uppge sitt namn. 

Nu går det inte längre att länka till artikeln då tidskriften dragit tillbaka den. På hemsidan finns dock informationen kvar, men det går alltså inte att läsa ursprungsartikeln. Kontakta Tandvårdsskadeförbundet om intresse finns att ändå läsa artikeln. Framtiden får utvisa om det fanns någon substans i de risker som påtalades i artikeln. Se länkar ovan. 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu