Flera olika tandvårdsförsäkringar finns med olika bolag. Det viktiga om man sluter avtal om tandvårdsförsäkring är att noga kontrollera vad som ingår och vilka undantag som finns. Försäkringsbolagen tjänar ju pengar på försäkringarna och därför är det inte alls säkert att de betalar flera olika åtgärder eller sådant som är kostsamt. Kontrollera också hur lång uppsägningstiden är. Tandvårdsförsäkring kan vara bra om man själv tjänar på det. Annars är det en onödig utgift. 

Ibland kanske det kan vara befogat att skaffa en tandvårdsförsäkring om man misstänker att kostnaderna blir stora. Men det gäller då att kontrollera att försäkringen verkligen gäller för det den är till för och att just det som man själv tycker är viktigt ingår. Undantagen är ofta många. Dessutom är det bra om man kan säga upp försäkringen vid den tidpunkt man själv finner lönsamt. 

Tänk också på att om man råkar ut för en olycka och får tandskador så är det hemförsäkring och olycksfallsförsäkring som täcker kostnaderna. 

Räkna på kostnaderna för försäkringen. Om exempelvis kostnaden är 148 kr per månad betalar man 1 776 kr per år och har man sällan karies blir det billigare att betala undersökningen själv. 

Det allmänna högkostnadsskyddet finns för alla och enligt det betalar man själv allt upp till 3000 kr med undantag för ett mindre bidrag på några hundra kronor. Därefter betalar man 50 % av tandläkarens kostnad upp till 15 000 kr då patienten bara betalar 15 % av kostnaden. Det är alltså mycket lönsamt med högkostnadsskydet om man exempelvis gör implantat, broar eller andra kostsamma åtgärder. 

Se mer råd om försäkringar här

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu