Uppenbarligen är det alltför lätt att fuska inom tandvården. Nu har ett myndighetssamarbete medfört att ännu mer fusk än tidigare avslöjats inom tandvården. Främst handlar det om att tandläkare tar betalt för icke utförda behandlingar eller tagit betalt exempelvis för komplicerade rotfyllningar då det endast var enkla sådana som gjordes. Det myndigheterna dock inte tar upp är de kostnader patienterna får ta. Det ringer relativt ofta folk till Tandvårdsskadeförbundet som misstänker att de betalat för mycket till tandläkaren. 

För patienten är det mycket svårt att kontrollera om betalningen är OK eller inte. Dessutom är prissättningen på tandvården fri och flertalet tandläkare tar mer betalt än riktpriset. Den som vill ha kofferdam får betala extra för det och även annan skyddsutrustning exempelvis vid amalgamsanering tar tandläkaren betalt för.

Bättre tillsyn behövs över tandvården. Dessutom måste myndigheterna bygga upp ett system för att ge pengar tillbaka till patienterna om tandläkaren tagit för mycket betalt eller tagit betalt för mer komplicerade åtgärder än vad som verkligen gjordes. 

Det som myndigheterna inte tar upp är patientens konsumentskydd. I dag är det så gott som obefintligt. Gör tandläkaren fel, sätter in ett material patienten inte tål eller borrar i fel tand så är det så gott som alltid patienten som får betala räkningen även för det tandläkaren rimligen borde stå för.

Dessutom förlorar patienten ofta förtroendet för tandläkaren som gjort felaktig behandling och går till en ny tandläkare som åtgärdar problemet. Tandläkarens försäkring täcker inte detta. Sällan får patienten ersättning för felaktig vård eller misslyckade fyllningar, broar eller annat som kan gå fel. 

En översyn över både tandvårdens kostnader och patienternas rättigheter behövs. Den pågående utredningen om jämlik tandhälsa har hittills inte aviserat att de tar upp konsumentskyddet i sin utredning. 

Se mer inslaget på radion

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu