En tandsköterska som länge kämpat för att få sina symtom erkända som arbetsskador har slutligen fått rätt i en dom i Kammarrätten. Detta är en stor seger inte bara för henne utan för all annan tandvårdspersonal som blivit sjuka av kvicksilver i sin arbetsmiljö. Tandvårdsskadeförbundet hoppas domen ska leda till att fler överklagar tidigare beslut.  

Ingela Johansson har länge kämpat för att få livränta, d.v.s. få ersättning för förlorad arbetsinkomst. Först sa försäkringskassan nej och sedan samma beslut i förvaltningsrätten. Ingela överklagade dock och nu i kammarätten gick domen helt på hennes linje. Kammarrätten återförvisar formellt ärendet till försäkringskassan. I klartext betyder det att kammarrätten anser att underrätterna fattat fel beslut och upphäver dessa. 

Segern är särskilt intressant då den fackliga organisationen Vision inte velat hjälpa till att driva ärendet. Ingela har själv och tillsammans med sin man drivit detta ärende. Hon har själv med visst stöd från Tandvårdsskadeförbundet tagit fram aktuella forskningsrapporter som ger stöd för att höga halter kvicksilver i tandvårdsmottagningarna kan orsaka de symtom Ingela har. Hon har skickat in ett digert material till kammarrätten och har själv skaffat intyg som visar att skadorna beror på arbetsmiljön. Intygen kommer från Fredrik Berglund, som länge behandlat amalgamskadade, den yrkesmedicinske läkaren Ulf Flodin och professor Kjell Thorén. Samtliga intygade att kvicksilverexponeringen tidigare var hög på tandläkarmottagningar och att de symtom Ingela har mycket väl kan bero på kvicksilverbelastning i arbetsmiljön. Han berättade att Ingela i genomsnitt gjorde 16 amalgamfyllningar per dag och att det innebar en kraftig exponering för kvicksilverånga. 

Några andra tandsköterskor har också överklagat sina tidigare domar och hoppas nu få upprättelse. En kammarättsdom har hög status och det är därför troligt att fler får sina skador erkända som arbetsskador. Det luriga med kvicksilver är att symtomen ofta kommer smygande och det kan då vara svårt att koppla symtomen till kvicksilverexponering. Dessutom är alla inte lika känsliga utan vissa personer kan jobba i en kvicksilverbemängd arbetsmiljlö utan att få särskilt svåra symtom. Det har alltså varit ett svårt bevisläge. 

Domstolen konstaterar i alla fall att kvicksilver kan finnas kvar i kroppen i 30 år eller mer eftersom det utsöndras långsamt, särskilt om det lagrats i hjärnan. Den konstaterar också att kvicksilverförgiftning ofta kommer smygande och att Ingela haft precis de symtom som man får av kvicksilverexponering. 

Nu hoppas vi bara att tandvården ska informera om riskerna att borra och slipa i amalgam. Tyvärr får vi samtal från patienter där tandläkaren borrat bort amalgamfyllningar och de har blivit väldigt sjuka inom några dagar. Därför är det angeläget med bättre information till tandvårdspersonal om riskerna med amalgam och kvicksilver. Särskilt tänker vi på tandhygienisterna som slipar amalgamfyllningar på äldre utan att ha tillgång till den ventilation och sugutrustning som skulle behövas. 

Till artikel på Visions hemsida

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu