Tandläkarskräck lider många av, mer eller mindre. De med riktigt allvarlig tandläkarrädsla har det tufft om de får problem med tänderna. En del tandläkarmottagningar är specialiserade på tandvårdsrädda personer och erbjuder samtal och i värsta fall sövning. Det allra bästa är förstås om man kan bli av med tandläkarskräcken. 

De allra flesta tycker säkert att det är obehagligt att gå till tandläkaren. Man sitter där helt försvarslös i stolen med öppen mun medan tandläkaren petar på tänderna med diverse instrument och borrar så det dånar i huvudet och skakar i kroppen. Den som inte har några hål eller andra problem kanske inte bryr sig så mycket.

För den som är riktigt tandvårdsrädd (odontofobi) har det ibland gått så långt att kariesangreppen blivit omfattande. Det är inte bara ångestladdat och smärtsamt att gå till tandläkaren. Det kostar också mycket pengar och man kanske också skäms för att tänderna är så dåliga.

Det finns möjlighet till bidrag om man är tandvårdsrädd (Tandvårdsförordningen 4 §). Tandläkaren vet mer om dessa bidrag, som betalas ut av regionerna. Dock ställs krav på allvarlig tandvårdsrädsla och man måste ha varit under behandling för den tidigare.

För vissa som inte har riktigt allvarlig skräck kan det kännas tryggt att gå till en tandläkare som använder laser istället för borr. Då slipper man borrljudet och vibrationerna, men det är ändå någon som är inne i munnen och rotar. Med lasern skapas små mikroexplosioner som dödar bakterierna och det blir tillfälligt sterilt där man haft kariesangreppet och tandläkaren kan därefter fylla hålet. 

 Även den som är måttligt tandvårdsrädd behöver hjälp och behandling för att klara av nödvändig tandvård. Alla som har sådana problem bör försöka gå till tandläkare som är vana vid tandvårdsrädda patienter. Om man gått länge utan att sköta tänderna och har stora problem så är det ändå inget att skämmas över. De tandläkare som ofta behandlar tandvårdsrädda personer är vana vid sådant. 

Den som är tandvårdsrädd måste vara noga både med kosten och tänderna för att hindra att karies överhuvud taget uppstår. Har man redan dåliga tänder är det viktigt att ta ett samtal med en duktig tandläkare. Kostnaderna kan bli stora och tyvärr måste man betala merparten själv, men det blir värre om man väntar. Tänk också på att det finns ett högkostnadsskydd i tandvården som dämpar kostnaderna något. 

Skriv gärna till Tandvårdsskadeförbundet och berätta om dina upplevelser och kanske vad du tycker man kan göra för att komma ur skräcken. 

Lyssna på berättelse om tandläkarskräck på radion
Till norska föreningen för odontofobi
Till danska sällskapet för odontofobi
Till artikel om lasertandvård

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu