IAOMT, som är förkortning av International Academy of Oral Medicin & Toxicology, är en internationell sammanslutning av tandläkare och läkare som arbetar för bättre och säkrare tandvård. Flera intressanta on-linekurser finns för tandläkare. Bland annat om säker amalgamsanering. 

Kvicksilverförgiftade personer ringer då och då tilll Tandvårdsskadeförbundet och berättar att tandläkaren borrat bort amalgamfyllningar under relativt lång tid och att det orsakat illamående, huvudvärk, extrem trötthet, dimsyn och många fler symtom. Det är viktigt att tandläkaren borrar så lite som möjligt i amalgamet och istället försöka spräcka fyllningen och ta ut den i småbitar. Lär mer via IAOMT:s onlinekurs, se länken nedan.

Att avlägsna amalgamfyllningar utan att förgifta patienten kräver både kunskap och skicklighet av tandläkaren. Nya smala borrar ska användas, fyllningen ska man borra i så lite som möjligt och helst spräcka den för att lätt kunna plocka ut bitarna.

Patienten behöver skydd - egentligen över hela sig eftersom borren även om den används lite skapar aerosoler som kan stänka runt. Åtminstone bör patienten få en operationsduk över sig, glasögon, skydd för näsan/friskluftsmask  och clean-up-sug samt kofferdam.

Clean-up-sugen är en svensk uppfinning utformad av svenska tandläkare knutna till Tandvårdsskadeförbundet. Nu används denna lilla plasthylsa, som kopplas direkt till den vanliga salivsugen, av tandläkare i Tyskland och USA och många andra länder. Även måste området kylas ordentligt med vatten för att minska förångning av kvicksilver. 

Tandläkaren ska kunna ge råd till patienten om att inta vitaminer och mineraler åtta till tio veckor före saneringen och berätta att man bara kan ta en fyllning var sjätte vecka eftersom kroppen behöver vila upp sig mellan fyllningsbytena och hinna få ut så mycket kvicksilver som möjligt. Enda gången man kan ta en kvadrant i taget är om patienten får C-vitamininfusioner (dropp) under själva behandlingen. Ingen svensk tandläkare eller läkare vågar dock ge det. Utomlands är det inga problem. 

Verkar det mycket? Följ länken nedan för att komma till IAOMT: s kurs.

Till kursen om amalgamsanering

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu