Tandvården bör finansieras på samma sätt som övriga hälso- och sjukvården anser Peter Lingström, professor i kariologi vid Göteborgs universitet. Det är precis det Tandvårdsskadeförbundet önskar och som vi också tagit upp i flera debattartiklar och på hemsidan. I dag är det dyrt att gå till tandläkaren och dagens försäkringssystem gynnar främst medel - och höginkomsttagare. Så ska det inte vara i välfärdslandet Sverige. 

- Har man en infektion i örat betalar man några hundralappar, men har man en infektion i munnen några millimeter därifrån handlar det om helt andra kostnader, konstaterar kariologiprofessorn. Tandvårdsskadeförbundet har dragit paralleller mellan höftimplantat och implantat i käkbenet och tycker det är konstigt att det bara är ett av implantaten som samhället bekostar. Det borde inte vara någon skillnad om besvären finns i höften eller i munhålan. 

Många har alltså inte råd att gå till tandläkaren av kostnadsskäl och hela försäkringssystemet när det gäller tänderna gynnar bara dem som har pengar. Försäkringssystemet inom tandvården bygger på att patienten först betalar tandläkarräkningar på 3000 kr innan någon som helst subvention kommer i fråga. Många med små ekonomiska marginaler får problem redan här.

Har man råd att betala 3000 kr får man därefter hälften av kostnaden betald av försäkringskassan. Den som har mycket pengar och kommer över 15 000 kr behöver bara betala 15 procent av kostnaden, vilket förstås är fördelaktigt. Det krävs dock hela tiden en egeninsats för att få laga tänderna, vilket det inte gör i sjukvården. Där blir allt gratis när man kommit över högkostnadsskyddet på 1100 kr. 

Stora orättvisor finns alltså i tandvårdens försäkringssystem och man undrar hur välfärdslandet Sverige kunnat fatta dessa beslut utan att förstå klassklyftorna. 

Till artikeln i Tandläkartidningen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu