Tandhälsoförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige. Anledningen är att avsaknad av tänder är ett allvarligt och stort funktionshinder liksom dålig andedräkt, missfärgade tänder och tandluckor. Funktionsnedsättningen handlar om oförmåga att tugga, försämrat näringsintag med mera, men framför allt är de sociala aspekterna viktiga.  Att sakna tänder är något som de flesta upplever som ett allvarligt handikapp.

Det är traumatiskt att ha dålig tandhälsa. Dels upplever många det som skämmigt då man i samhället ofta betraktar karies och tandlossning som något som drabbar bara den som missköter sina tänder. Så är det förstås inte utan många får dåliga tänder på grund av genetiska problem, dålig näringstillförsel under tiden då tandanlagen bildades eller på grund av mediciner etc.

En del av dessa problem kan uppvägas av bra kost för att skapa en motståndskraftig saliv, men det hjälper inte alltid. Individen är alltså olika känslig för karies och andra problem med tänderna. 

Nu har forskning visat att de med tandlossningssjukdom upplever allvarliga trauman när de drabbas av tandlossning. Det handlar om skam, ilska, rädsla och i vissa fall hopp. Forskarna redogör för att många som har protes upplever detta som ett allvarligt, men ofta dolt funktionshinder. Många vill inte så gärna berätta att de bär protes, trots att det kanske skulle underlätta. 

Att rotfylla en tand för att kunna behålla den är ett sätt att slippa vara tandlös, men det man då gör är att man stänger in bakterier som hela tiden triggar immunförsvaret. Därför väljer en del att ta bort tanden på en gång. Tandhälsoförbundet förordar att tänder tas bort, men samtidigt måste man som patient noga tänka igenom ett sådant steg. Tf:s erfarenhet är att många upplever psykiskt stress bara av att ta bort en enda tand. 

Vissa kan ha proteser fastsatta på kvarvarande befintliga tänder. Då syns inga tandluckor som annars kan vara socialt handikappande. En del kan dock behöva ta bort alla tänder - antingen för att de lossnar eller för att det finns infektioner eller inflammationer i tandrötter respektive käkben. Vissa personer kan sätta in implantat med krona eller protes. Andra kan ha alltför dåligt käkben eller har andra skäl till att inte vilja ha implantat (t.ex. ekonomiska).

Oavsett om man har en fast protes eller en löstagbar så tar det tid innan man vant sig och tandläkaren behöva ofta justera protesen vid flera tillfällen. Bra är också att ha kontakt med tandteknikern som tillverkar protesen. En avtagbar protes måste sitta fast och det ska gå att tugga med den utan att den ramlar ur. Det känns annorlunda än de egna tänderna och man kan behöva  lära sig att tugga och prata med den. Hela denna process måste få ta tid. 

Allvarlligt är att flera politiker, bland annat i Örebro och Stockholm, under senare tid uttalat att Tf:s medlemmar inte alls är funktionsnedsatta. Den nya forskningsrapporten visar tydligt att avsaknad av tänder är ett funktionshinder..Läs också Tf-bladet nr 2/24 där man kan läsa mer om proteser.

Se mer forskningsartikeln 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsstiftelsen.
Förbundets bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Man kan även ge bort ett medlemskap.
Forskningsstiftelsens bankgiro: 170-0285

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)