Att ta kalciumtillskott kan bidra till osteoperos, demens och andra kroppsliga problem. Forskning visar att tillskott av kalcium snarare ökar osteporosen än hindrar detta genom att öka utsöndringen av fosfater och andra mineraler i skelettet. Forskare från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet har funnit ökad risk för Alzheimers sjukdom hos äldre kvinnor som tar kalciumtillskott. Den amerikanske läkaren Thomas Levy har under flera år varnat för dödligt calcium och föreslår istället höga C-vitamintillskott. Han menar att det snarast handlar om C-vitaminbrist i skelettet, vilket ökar den oxidativa stressen i kroppen.

Sedan flera år varnas för kalciumtillskott och nu har även svenska forskare funnit att sådana tillskott ökar risken för demens hos äldre kvinnor. I den här refererade studien dock endast hos dem som haft en stroke eller andra tecken på sjukdomar i hjärnans blodkärl. Dessa kvinnor hade sju gånger högre risk för demens än övriga.

Osteoporos, benskörhet, är ett vanligt problem för äldre och eftersom kalciumbrist bidrar till osteoporos rekommenderas ett dagligt intag av 1000 till 1200 mg kalcium. Att få i sig den mängden kalcium genom den vanliga kosten är svårt och därför är det vanligt att ta kosttillskott med kalcium. På senare tid har kosttillskott och dess effekter på hälsan däremot ifrågasatts, säger Silke Kern, forskare vid Centrum för Åldrande och Hälsa (AGECAP) vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Den nya studien har följt 700 äldre kvinnor, utan demens och med en ålder på mellan 70 och 92 år, under fem år. Kvinnorna genomgick en rad tester i början och slutet av undersökningsperioden, inklusive minnestester och tester av tankeförmågan. 447 av deltagarna undersöktes också med datortomografi av hjärnan i början av studien. Forskarna tittade även på användandet av kalciumtillskott bland deltagarna i studien, samt om de diagnosticerades med demens under studiens gång.

De svenska forskarna säger att kalcium ändå behövs för att minska risken för osteoporos och benbrott. Men Thomas Levy har en annan för klaring. Han menar att det inte finns evidens för att kalciumtillskott minskar osteporos. Han menar att det är tvärt om. Hjärt- kärlsjukdomar och osteoporos anser han i huvudsak beror på C-vitaminbrist, det vill säga skelettet har skörbjugg.

Se mer forskningsrapporten via länkarna nedan. I föredraget av Thomas Levy förklarar han varför kalcium är farligt och hänvisar till intressanta forskningsrapporter. Enligt Thomas Levy bör läkarna snarast sluta skriva ut kalciumtillskott och istället skriva ut tillskott av C-vitamin.

Till pressmeddelanda från Salgrenska akademin

Till nya forskningsrapporten (engelska)

Till föredrag av Thomas Levy (engelska)

Till information om boken Death by calcium 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)