Munnen är full av bakterier och trots att vi försöker utrota dem med tandkräm med mera får vi inte bukt med dem. Periimplantit är en relativt ny sjukdom som handlar om bakterietillväxt på tandimplantat. Försök att utrota bakterierna misslyckas så gott som alltid. Frekvent användning av tandtråd kan förvärra och när det gäller laserbehandling märktes inga säkerställda förbättringar. 

Periimplantit uppstår alltså kring implantat och i huvudssak runt titanimplantat. Tandläkare Bobbie Beckman som satt in zirkoniaimplantat (keramiska implantat) har nästan aldrig sett periimplantit på sina patienter. Däremot har han funnit det på patienter som kommit till honom för att ta bort titanimplantat och ersätta dem med zirkonia. 

Allergier och annan överkänslighet mot titan finns och Tandvårdsskadeförbundet misstänker att det kan vara orsaken till att det uppstår bakterier och bakteriefilm runt implantaten. Det som då händer är att tandköttet runt implantatet sakta bryts ned och så småningom påverkas även benet runt implantatet vilket därmed kan lossna.

Flera studier har gjorts för att undersöka effekten av olika behandlingar. Sällan lyckas behandlingen. Nu har danska Tandlegebladet rapporterat en litteraturstudie som redovisar behandling med laser, vilket inte heller har hjälpt. Möjligen fick laserbehandlingen en liten och kortvarig reduktion av bakterierna runt implantatet.

Tidigare har de skrivit om effekten av tandtråd då forskarna snarare fann att det försämrade patientens status. 

Till artikel om laserbehandling (danska)
Till forskningsrapporten (engelska)
Till artikel om tandtråd

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu