Tandvårdsskadeförbundet rekommenderar inga rotfyllningar beroende på att det alltid blir bakterier i dessa hur duktig tandläkaren än är. 2010 publicerade SBU en utredning som visade att det inte finns evidens för att rotfylla tänder och inte heller för vilken metod som ska användas. Nu har det gått snart tio år sedan rapporten publicerades, men inga nya anvisningar har kommit från Socialstyrelsen. Detta trots forskning om samband mellan t. ex. rotfyllningar och cancer. 

Man pratar ofta om vetenskaplig evidens i vården och menar med det att det ska finnas vetenskapligt stöd för de metoder som används och helst också klinisk erfarenhet med samma resultat. Så gott som inga behandlingar inom odontologin är evidensbaserade och rotfyllningar utgör inget undantag. 

Socialstyrelsen fortsätter i riktlinjer för vuxentandvården att rekommendera tandläkare att i första hand behålla tanden genom att rotfylla den. Om detta misslyckas, vilket sker i mer än hälften av fallen, så ska rotfyllningen göras om. Patienten betalar själv både rotfyllning och omgörning.

Rotfyllning innebär att tanden dödas genom att man tar bort alla nerver och blodkärl i pulpan och därefter desinficerar och fyller igen de hål som uppstått inuti tanden. Man ska då inte längre känna smärta från tanden om tandläkaren inte misslyckats eller andra nerver i käken påverkas. 

Det tandläkaren inte berättar är att trots rotfyllning så blir det aldrig helt bakteriefritt. Det finns alltid små hålrum i rotkanalerna eller kanske en liten rotkanal som inte går att fylla och som blir full av bakterier. Eftersom blod och immunförsvar inte kommer åt kan dessa bakterier inte bekämpas av kroppen utan de lever i sina små hålrum i godan ro.

Till detta kommer de tusentals dentinkanaler som går tvärs igenom tanden, vilka aldrig går att fylla igen. I dentinkanalerna frodas små bakterier och andra mikroorganismer som bildar gifter. Det är gifterna som är det stora problemet då de lätt sprids i kroppen och kan orsaka symtom var som helst.

Ofta syns infektioner runt rötterna på den rotfyllda tanden vid 3D-röntgen, vilket det inte alltid gör med vanlig slätröntgen. Finns inga antydningar om bakterier är man ändå inte säker vilket beror på att om man har dåligt immunförsvar så motarbetas inte bakterierna vid källan utan de sprids i kroppen. Det kan vara mer skadligt än om inkasplade bakterier finns runt rötterna.

Om tanden istället dras ut är det nödvändigt med noggrann rengöring av käkbenet där tanden suttit. Tandläkaren kan behöva rensa ordentligt och till och med skrapa eller borra bort bakterieanfrätt käkben. Alla tandläkare är inte tillräckligt noga och då kan käkbenet fortsätta vara infekterat och ge upphov till olika sorts symtom. Inte ens käkkirurger klarar alltid denna rengöring. 

Finns infektioner kvar i käkbenet kan hålrum bildas (så kallad NICO) med aktiva bakterier och i värsta fall sprids infektionen till kringliggande tänder. Detta kan resultera i stor tandförlust och mängder av märkliga symtom som vanliga läkare sällan förstår sig på. Många blir klassificerade som psykiskt sjuka. 

Socialstyrelsen måste ompröva rekommendationerna om rotfyllningar. Det skulle spara både pengar i vården och minskat lidande för den enskilde. 

Till SBU:s rapport om rotfyllningar
Till filmen The Root Cause
Till hjärtläkare Thomas Levy

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu