- Jag orkar inte vara patient längre, säger Inga Danielsson. Intervjun med henne är publicerad i Dagens Nyheter. För hennes del handlar det om ändringar på Karolinska sjukhuset i Stockholm, men egentligen beskriver hon också den situation många tandvårdsskadade eller andra patienter med udda sjukdomar/symtom. 

Den tidigare sjukhusdirektören Melvin Samsom har i en intervju sagt så här om Karolinska sjukhusets organisation:
”För kroniskt sjuka patienter tänker vi att man skapar en ny plattform, och att den här gruppen patienter inte behöver vårdas på universitetssjukhuset, där det bara ska ges akutvård. Patienterna kommer istället att få vård i närheten av sjukhuset, på akademiska specialistcentra eller någon annanstans i sjukvårdssystemet.”

Med den inställningen måste det finnas en bra och effektiv primärvård och mer specialiserade vårdcentraler för dem som behöver det.

Av intervjun med Inga Danielsson framgår att det tänket inte finns istället får specialistklinikerna neddragna resurser och tvingas stänga. I glesbygd framför allt i norra Sverige är det om möjligt ännu värre då det ofta saknas läkare helt. Ett nytänkande behövs i vården där patientens behov sätts i centrum, vilket också patientlagen ställer krav på. Många sjukdomar och besvär skulle då kunna omhändertas bättre än i dag, vilket skulle minska kostnaderna ordentligt.

Tandvårdsskadeförbundets medlemmar har ofta varit sjuka under många år och kostat mycket i form av sjukbesök, provtagningar och olika behandlingar. Sjukvården har sällan varit till hjälp trots att de själva ofta misstänkt rot- eller tandfyllningar, broar eller implantat som orsak till besvären. Flertalet tillfrisknar relativt fort så snart de kommit till en tandläkare som förstår problemet. 

Större kliniker med bred kompetens föreslogs av en läkare som intervjuades i DN-artikeln. Tandvårdsskadeförbundet instämmer, men anser också att läkare på vårdcentralerna ska få utbildning för att kunna kontroller munhålan och vid behov remittera till tandläkare.

Det handlar om symtom som kan bero på:
a) flera olika metaller i tänderna som genererar galvaniska strömmar
b) allergier mot dentala material och då särskilt mot metalliska sådana
c) förekomst av rotfyllningar med infektioner som orsakar inflammationer och besvär i andra delar av kroppen

Till DN-artikeln

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu