Vagusnerven är en stor nerv som utgår från hjärnstammen och löper ut i hela kroppen. De utgående nervfibrerna reglerar autonoma funktioner, sådana som vi inte direkt kan påverka viljemässigt. Inåtledande fibrer, som utgör cirka 80 % av alla fibrerna, talar om för centrala nervsystemet hur tillståndet är perifert.

Från hjärnstammen har vagusnerven förbindelser med många områden i hjärnan och genom att stimulera perifera utlöpare kan man påverka förhållanden i hjärnan. Man har behandlat personer med svårbehandlad depression genom att operera in en elektrisk pulsgenerator som stimulerar vagus långt inne i kroppen, men behandlingen är dyr och operationer innebär risker.

Ett enklare sätt är att stimulera vid en lättåtkomlig utlöpare av vagus vid örat, invid den flik som sitter närmast intill huvudet. På artikelns hemsida kan man öppna ”download images” till höger på sidan för att få en bild av var stimuleringen skall ske. Stimuleringen som beskrivs i artikeln skedde genom clips som fästes i örat och med 20 Hz, pulslängd mindre än 1 millisekund och med 4.6 milliamper under 30 minuter två gånger om dagen, fem dagar i veckan under fyra veckor.

Patienterna hade mild till moderat depression som inte använde antidepressiv eller annan psyk-medicin under minst 2 veckor före studien. Personer som hade andra allvarliga sjukdomar uteslöts.

En tidigare studie visade positiva resultat på depression och i den nya studien har man, förutom vagusstimuleringen, mätt hur stora delar av förbindelserna mellan olika områden i hjärnan som är aktiva med magnetkamera före och efter behandlingen. Som kontroll användes stimulering av en del av örat med få vagusfibrer.

Deltagarna som stimulerats vid den vagus-täta delen av örat visade en signifikant förbättring enligt skalor för depression, jämfört med dem som fått stimulering på vagus-fattigt ställe. Förändringarna i depressionsskalan korrelerade signifikant med ändringar i aktiviteten i förbindelserna som har att göra med emotionell aktivitet, känsloläge, sinnesrörelse och oro/ängslan. De påverkade områdena i hjärnan använder signalsubstanser som man försöker påverka med antidepressiva mediciner. I artikeln rapporteras med i detalj vilka områden i hjärnan som påverkas av stimuleringen och en jämförelse med vad man vet om funktionerna av dessa områden.

En enklare metod för att avhjälpa mild till moderat depression kan vara att inta extrakt av johannesört, Hypericum, som rapporterats ha minst lika god effekt som antidepressiva mediciner. Man bör dock beakta att örten påverkar metabolism, nedbrytning och utsöndring av mediciner och kan leda till att nivåerna av medicinerna ackumuleras i alltför höga nivåer i kroppen. Intressant är också att kinesisk akupunkturmedicin anger ett flertal stimuleringspunkter på örat för att påverka olika funktioner i kroppen.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006322315002747

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu