Nu har startskottet definitivt gått för utfasning av amalgam ur tandvården. Sedan den 1 juli 2018 får tandläkare i EU inte sätta in amalgam på gravida eller ammande kvinnor och inte heller på barn. Minamataavtalet (kvicksilverkonventionen) innebär också att alla världens länder ska upprätta en aktionsplan för hur kvicksilver i tandvården ska fasas ut. Sverige har redan förbjudit kvicksilver i i folks tänder varför vi inte är med i detta race. 

Tandvårdsskadeförbundets systerorganisationer i olika länder arbetar stenhårt för att uppmärksamma amalgamfrågan. Redan den första juli i år ska länderna besluta om aktionsplaner för att fasa ut amalgam. Planerna ska en månad efter beslutet redovisas för allmänheten.

Amalgamavskiljare ska finnas på alla tandläkarmottagningar som hanterar amalgam från och med den 1 januari 2019. Kommer länderna att klara de tuffa tidsmarginalerna? Flera organisationer hjälper till genom att redovisa vad som behöver ingå i aktionsplanerna och ideella organisationer trycker på regeringar i de olika länderna. 

Health Care Without Harm tillhör en av de grupper som aktivt jobbar för att ländernas olika regeringar ska anamma Minamatakonventionens uppmaning att fasa ut amalgam ur tandvården. De lyfter bland annat fram de nordiska länderna som framgångsrikt lyckats bli av med amalgamet och föreslår att andra länder använder samma strategier, dvs ta bort amalgam på barn och gravida samt sluta subentionera amalgam för att istället öka kostnaderna.

Till förslag på aktionsplaner för att minska amalgam i tandvården (Health Care Without Harm, engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

DRIFTSSTÖRNINGAR PÅ HEMSIDAN HAR GJORT DEN TRÖG. VI BER OM URSÄKT FÖR DET OCH HOPPAS PROBLEMEN NU ÄR LÖSTA.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu