En spansk kvinna fick en kobolt-krombro insatt trots att hon berättat för tandläkaren att hon är extremt känslig för metaller. Hon insjuknade omedelbart efter tandläkarbesöket och har nu tilldömts ett stort skadestånd motsvarande nio miljoner kr (närmare 900 000 Euro).Tandläkaren dömdes dessutom till fängelsetraff på sex månader. Domstolen ansåg att tandläkaren nonchalerat kvinnans varningar, åsidosatt den medicinska säkerheten och därmed orsakat hennes ohälsa. 

Ärendet beskrivs i tidningen "The Local Spain" och det handlar om en kvinna som är svårt allergisk mot metaller. Hon berättade detta för tandläkaren som nonchalerade det hela och satte in material bestående av kobolt-krom utan att berätta det för patienten och utan att ta några allergiprover.

Kort tid efter tandläkarbehandlingen upplevde hon besvär i form av huvudvärk, svårighet att tala, problem att svälja och tugga samt återkommande infektioner. Tandläkaren kommenterade det hela med att hon bara "behövde vänja sig". 

Slutligen togs metallbron bort, men skadan var redan skedd och kvinnan fortsatte att må dåligt. Hon kände sig mer död än levande och tvingades sluta på sitt arbete och fortsatte att vara sjuk och må dåligt under lång tid. 

Nu är det 11 år sedan skadan inträffade och kvinnan har drivit en process mot behandlande tandläkare. Tandläkaren tilldömdes att betala totalt närmare 900 000 Euro i skadestånd. Dessutom dömdes tandläkaren till sex måndaders fängelse för att ha åsidosatt patientsäkerheten.

Domstolen ansåg att tandläkaren åtminstone skulle ha tagit allergiprover innan det nya materialet sattes in "för att säkerställa patientens säkerhet". Denna dom är en varning till alla vårdgivare som åsidosätter patienten och den medicinska säkerheten, säger advokat Javier Leive Mendez.

I Sverige sätts fortfarande metaller in och Tandvårdsskadeförbundets telefonjour får många samtal från personer som blivit sjuka när metaller använts i tandvården. Särskilt gäller det om patienten dessutom har amalgam kvar. Kobolt-krombroar är vanliga och ställer ibland till problem. Nyligen har en person fått guldkronor trots kvarvarande amalgam och blev väldigt sjuk.

I flertalet fall har dock patienten gått med på att använda materialet och det är då svårt att kräva skadestånd. Socialstyrelsen som är den svenska expertmyndigheten har inte heller varit tydlig när det gäller risker med metaller. Dock uttalade myndigheten tidigare att amalgam och guld inte skulle sättas in samma munhåla. I dag tycks tandläkarna ha glömt dessa varningar och sätter vad Tandvårdsskadeförbundet erfar in många olika metaller i tänderna utan att förstå riskerna. 

Till artikeln i The Local Spain.(engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu