Socker är varken bra för tänderna eller övriga kroppens hälsa. I dag äter vi enormt mycket socker jämfört med bara för 40-50 år sedan och så gott som alla livsmedel har socker tillsatt. I kinesisk medicin talar man om tomt söta eller fullt söta livsmedel. Det handlar således också om näringsämnen...

Socker i form av socker, godis och kakor innehåller så gott som inga andra näringsämnen än energigivande sockermolekyler medan exempelvis frukter förutom fruktsocker även innehåller andra viktiga näringsämnen för kroppen. Att man har sockersug har flera olika orsaker och betraktas ibland som näringsbrist och kroppens behov av energi. Man kan också bli beroende av socker sannolikt på grund av att socker ökar frisättandet av dopamin i hjärnan och därmed fungerar som en drog i klass med alkohol eller narkotika.

Den kinesiska medicinens syn på socker redovisas i artikeln som nås via länken nedan. I princip handlar det om att kroppen behöver mer energi och inte kan skilja på livsmedel med tomma kalorier respektive de med bra näring. För många försvinner sockersuget därför när de lägger om kosten till att bli mer näringsrik.

Krom som deltar i sockermetabolismen är ett viktigt ämne som i form av kosttillskott kan minska sockersuget hos många personer. För den som är sockerberoende är det betydligt svårare att bli av med sockerberoendet och dessa personer behöver ofta hjälp och stöd för att klara att ta bort socker ur kosten. 

Oavsett orsak till att man äter alltför mycket socker påverkar ett högt sockerintag tandstatusen och risken för karies ökar liksom risken för diabetes typ 2. Dessutom försämras hälsan av de tomma söta livsmedlen eftersom man därigenom också får näringsbrister. Socker bidrar starkt till viktuppgång och humörsvängningar och frågan är hur många som får ADHD-diagnos som egentligen bara är känsliga för socker.

Läs på förpackningarna i affären om livsmedlets sockerinnehåll och räkna om mängden till antal sockerbitar för att göra siffrorna mer begripliga. En sockerbit väger 3-3,6 gram.

Fem orsaker till sockerbegär, enligt kinesisk medicin
Mer information om sockerberoende, Bittens addicted
Ännu mer info om sockerberoende och vad det gör med våra barn, Sanna Edin

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här. Du kan också kontakta telefonombud på distriktsnivå, se mer under fliken Distrikt.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu