Personer med nedsatt immunförsvar är särskilt i farozonen för att insjukna. Nu har flera partier sagt att riskgrupper ska kunna stanna hemma från arbetet utan att behöva förlora jobbet eller lönen. En smittskyddspeng behövs för dessa grupper. Det skriver Funktionsrätt Sverige i en debattartikel.

Oron för ekonomin är stor och alla som egentligen borde stannar därför inte hemma från arbetet. Dåligt immunförsvar ökar risken för att bli smittad och dessa riskgrupper kanske inte heller klarar en virusattack av det slag vi nu har i samhället. Föräldrar till barn med dåligt immunförsvar kan också behöva vara hemma för att inte riskera att barnen och/eller de själva blir smittade. Flera politiska partier stödjer detta föslag. . 

En särskild smittskyddspeng behövs, skriver Elisabeth Wallenius som är ordförande i Funktionsrätt Sverige. Alla med dåligt immunförsvar ska kunna stanna hemma utan att förlora lönen. Även föräldrar till barn som är särskilt känsliga berörs. Även föräldrar till barn i särskolan kan behöva få del av förstärkningar i ekonomin när gymnasieskolorna stänger. Många av särskolebarnen klarar inte att vara ensamma hemma. 

Det finns också oro bland dem som behöver stöd av personlig assistent, ledsagare eller boendestödjare att de ska bli utan denna nödvändiga hjälp då folk blir sjuka. Om många blir sjuka samtidigt finns inte resurser att sätta in ens för att klara personer med mest behov av stöd. I en krissituation som denna får man inte glömma de ovan uppräknade kategorierna. 

Till debattartikel Funktionsrätt Sverige
Till inslag på radion (P1)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu