Småskalig guldutvinning har länge använt kvicksilver för att amalgamera guld och därefter värma bort kvicksilvret för att koncentrera den åtråvärda metallen. Arbetarna utsätts för enormt höga kvicksilverhalter och det handlar inte bara om inandningsluften utan kvicksilver tränger också in genom huden när arbetarna rör om kvicksilversörjan med bara händerna.  

I filmen om guldutvinning i Kenya intervjuas människor som jobbar med detta smutsiga hantverk. De inte bara andas in kvicksilverånga utan får också in kvicksilver via huden då de rör om i kvicksilversörjan för att kvicksilvret ska kunna bindas till guldet. Filmen ger en skrämmande bild av verkligheten som arbetare i den småskaliga guldutvinningen eller för den delen om man gör det som egen företagare.

När man vaskar fram guld ur bäckar eller sönderdelar stenar för att få fram guldet är det inte särskilt koncentrerat. Kvicksilver binds till guld (amalgameras) och därför används kvicksilver som ett sätt att anrika guldet. Guldamalgamet värms upp och då avdunstar kvicksilver och det rena guldet finns kvar. Metoden är således bra för att utvinna guld, men extremt dåligt för hälsan.

Redan efter några år gör sig kvicksilverförgiftningen gällande. Händerna skakar, de får huvudvärk, problem med huden och så småningom påverkas hjärnan. Andra möjligheter till guldutvinning finns men får inte genomslag så länge tillgången till billigt kvicksilver finns.

Minamatakonfentionen om kvicksilver tar upp just den småskaliga guldutvinningen som en stor källa för kvicksilverutsläpp. I Europa regleras handel med kvicksilver och metallen får inte föras ut länderna för att handla med. Det tycks ändå ske. De svenska kvicksilver som skulle lagras i saltgruvor i Tyskland kom exempelvis på avvägar trots att svenska staten tyckte sig ha fått garantier för lagring på korrekt sätt. Sådant kvicksilver kan mycket väl föras till länder  med omfattande småskalig guldutvinning.  

Till filmen som visar småskalig guldutvinning 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

DRIFTSSTÖRNINGAR PÅ HEMSIDAN HAR GJORT DEN TRÖG. VI BER OM URSÄKT FÖR DET OCH HOPPAS PROBLEMEN NU ÄR LÖSTA.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu