Många tandvårdsskadade har problem med sköldkörteln. Kvicksilver kan vara en bidragande orsak. Svårigheter finns både när det gäller att ta prover och bedömningen av dessa. Som patient behöver man veta vilka prover som behöver tas och hur de ska tolkas. Kurera.se har publicerat en artikel med frågeställningar inför läkarbesöket. 

Zarah Öberg, som länge arbetat som näringsterapeut, anser att man som patient behöver ställa ett antal frågor till sin läkare för att få rätt diagnos. En viktig anledning är att sköldkörteln producerar minst fem viktiga hormoner och det kan finnas konverteringsproblem, bland annat beroende på selen- eller jodbrist. 

Vad ska man mäta? Ofta mäter läkaren endast T4 och TSH i blodet och det är inte tillräckligt, enligt Sara Öberg. Anledningen är att sköldkörteln också är beroende av de hormon som bildas av binjurarna.

Testet kan exempelvis visa att TSH är högt i blodet och att man därmed har en underfunktion i sköldkörteln. Då ska man veta att 95 % av alla hormoner är inaktiva i blodet och vad säger då provtagningen? Bättre är att mäta hormoner i saliv eller som dygnsurin, men tyvärr är det prover som man får bekosta privat. 

I bästa fall kan läkaren ge dig möjlighet att mäta TSH, T3, T4, TPO-ak och TRAK. En näringsterapeut kan hjälpa dig att bedöma proverna. Mineraler som är viktiga för sköldkörtelns funktion är selen och jod.

Ofta får man reda på att man ligger inom referensvärdet för de olika proverna. Men då är det väsentligt att veta om man ligger i det undre eller övre intervallet. 

Trots att doktorn menar att du ligger inom den normala kurvan kan det finns problem med sköldkörteln. T3 kan exempelvis varar för lågt och T4 för högt, vilket oftast innebär att T4 inte omvandlas till den aktiva formen T3. Då hjälper inte levaxin. Orsaken kan vara selenbrist och då krävs tillskott av selen.

 Om både T3 och T4 är för lågt blir det en underproduktion i sköldkörteln och kanske har man brist på jod och tyrosin. Sarah Öberg menar att brist på tyrosin tyder på matsmältningsproblem som gör att man inte tar upp denna aminosyra. 

Medicinering med levaxin hjälper inte alltid och kan till och med förvärra symtomen, men har du brist på tyrosin och/eller jod så kan det hjälpa, eftersom man då tillför ett färdigt hormon. 

Har man för lite selen eller låga kortisolvärden hjälper inte levaxin utan istället kan man behöva tillskott av dessa ämnen. Kortisol är viktigt för att bilda energi i cellerna och för lite av detta ämne gör att man blir sjukare av levaxin.  

Hög kortisolproduktion gör det lättare att producera energi och då klarar man också högre halter av levaxin. För att mäta kortisolvärdet behövs salivtest som mäts vid olika tidpunkter under dagen. Anledningen är att cortisolproduktionen ändrar sig över dygnet och för att ge tillskott behövs sådana kunskaper.

Läkaren kan också testa att tillföra T3 (Liothyronin) för att se om det hjälper. Det handlar då om oförmåga att omvandla T4 till T3. Själv kan man testa att tillföra selen och jod för att se om det hjälper.

Naturligt sköldkörtelhormon produceras från grisars sköldkörtlar och innehåller alla sköldkörtelns hormoner inklusive jod. Många som inte blir bättre av levaxin eller liothyronin kan reagera bra på så kallat NDT. Dock krävs i Sverige licens för att skriva ut naturligt sköldkörtelhormon och det är inte säkert att läkaren är beredd att göra det. 

Amalgamsanering har hjälpt en del att återfå normal sköldkörtelproduktion. Anledningen är sannolikt att kvicksilver ackumuleras i sköldkörteln och stör hormonproduktionen. Läs artikeln på kurera.se via länken nedan.

Till artikel på kurera.se om sköldkörteln

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu