Riksrevisionen anser att sjukförsäkringsreglerna behöver ses över. I dag ställer försäkringskassan krav som är svåra för läkarna att uppfylla, vilket leder till brister i läkarintygen. Det råder också stor skillnad i bedömning av vilka som har rätt till sjukpenning beroende på var i landet man bor. 

Många av Tandvårdsskadeförbundets medlemmar har svårt att få sjukpenning trots extrem trötthet och värk. Nu anser riksrevisionsverket att försäkringskassans regelsystem behöver ses över. Dels för att göra det lättare för läkare att följa och dels för att det ska bli mer lika över landet.

Kraven som Försäkringskassan ställer är svåra för läkare att uppfylla vilket leder till brister i många läkarintyg. Primärvårdens läkare har svårt att beskriva patienternas funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning, två centrala begrepp vid sjukskrivningen, enligt Riksrevisionen. . 

Problemen har oftast att göra med brist på undersökningsfynd och för få observationer vid läkarbesöken. Även tidsbrist och otillräckliga kunskaper inom psykiatri och försäkringsmedicin lyfts fram.

Läkarna tycker att arbetet med sjukskrivningar är betungande. Det handlar till stor del om de kompletteringar som Försäkringskassan begär, där läkarna känner osäkerhet om när myndigheten egentligen tycker att en diagnos är tillräckligt underbyggd. 

Läkarna anser att försäkringskassan fäster stor vikt vid sådant som är medicinskt irrelevant. Där ser Riksrevisionen en risk att läkarna anstränger sig onödigt mycket bara för att tillfredsställa Försäkringskassan, till exempel genom att kopiera informationsmaterial från myndigheten.

Se mer i artikel i Läkartidningen där också länkar till flera olika undersökningar på detta tema finns.
Till riksrevisionens rapporter

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

DRIFTSSTÖRNINGAR PÅ HEMSIDAN HAR GJORT DEN TRÖG. VI BER OM URSÄKT FÖR DET OCH HOPPAS PROBLEMEN NU ÄR LÖSTA.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu