Tänderna har stor betydelse för hälsan och för uppkomst av sjukdomar. Bakterier som exempelvis finns vid tandlossningssjukdomar kan påverka hela kroppen. Bakterier i månhålan har i modern forskning kopplats till diabetes, låg födelsevikt, hjärkärlsjukdomar, lunginflammation och mycket mer. Därför borde doktorn alltid kontrollera tandstatus och eventuella infektioner i tandköttet för att ställa diagnos.

Kunskapen om munhålans och tändernas betydels för sjukdomar i övriga kroppen ökar hela tiden. Det finns ingen anledning att nonchalera dessa kunskaper, tvärtom sök orsaken till sjukdomarna i munnen.

Rotfyllningar är alltid fulla av bakterier och kan ge upphov till besvär var som helst i kroppen och är med all säkerhet orsak till mängder av sjukdomar. Fundera på om besvären började då en eller flera tänder rotfylldes eller strax efteråt. Är så fallet är det klokt att ta bort dessa tänder. Många förbättrar på sätt sätt hälsan. 

En majoritet vuxna har någon form av tandköttsinflammation, vilket innebär att bakterier frodas och bildar gifter som läcker ut i blodomloppet. Samma bakterier som finns i munnen, bland annat Porphyromonas gingivalis, har återfunnits vid hjärtinfarkter. Det innebär att risken för hjärtinfarkt sannolikt ökar om man har någon form av infektion i tandköttet. 

Infektioner skapar alltid inflammationer, eftersom immunförsvaret aktiveras. Inflammationer kopplas till många av vår tids sjukdomar och det finns däför anledning att vara uppmärksam på problem i munhålan och åtgärda dem för att minska riskerna för allvarliga sjukdomar. 

En del personer har förstått riskerna med infektioner i munhålan inklusive rotfyllningar och söker tandläkare som kan hjälpa dem dels att få bort bakterierna i tandköttet och dels för att extrahera rotfyllda tänder. Allt för att minska riskerna för ytterligare bakterieinfektioner eller påverkan av bakteriegifter. Många ringer till Tandvårdsskadeförbundet och ber att få tips om holistiska tandläkare. 

I dag är det dock svårt och nästan omöjligt att hitta tandläkare som arbetar holistiskt. Ett mindre antal tandläkare förstår dock riskerna med rotfyllningar, metalliska material och behovet av en bra bakterieflora i munnen. Andelen med dessa kunskaper är dock alltför få och tandläkare och läkare behöver därför fortbildning för att förstå betydelsen av munhålans och tändernas betydelse för hälsan. 

Bakterier i tandköttet kan mätas, men görs inte alls eller väldigt sällan i Sverige. Enklare tester finns dock som görs direkt av tandläkaren. Mer avancerade tester med DNA teknik kan exempelvis OralDNA Labs göra, men än så länge finns de endast i USA. 

Tänk dock på att alla bakterier inte ska utrotas så som man i dag försöker göra i tandvården. Viktigt är att ha rätt bakteriesorter i munhålan och det får man främst genom att äta bra kost och i vissa fall kan även tillskott av bakterier behövas. En god bakterieflora i munhålan hindrar dåliga bakterier att ta över - det gäller alltså att skapa en bra bakterieflora i munhålan. 

Se mer i artikel av dr Scott Saunders

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu