Så händer det åter att sjuka inte blir tagna på allvar. Nu handlar det om Thoraxkliniken på Sahlgrenska i Göteborg som tvingats flytta verksamheten efter att flera sjuksköterskor insjuknat med akuta andningsproblem med mera. Vad som orsakar besvären är fortfarande oklart, men det är ändå bra att det hela uppmärksammas. Tandsköterskor som jobbar med kvicksilver och amalgam har liknande situationer och blir inte heller trodda. Fortfarande hör en del tandvårdspersonal av sig för att de har oförklarliga sjukdomsbesvär.

Sjuksköterskorna har nu fått någon slags upprättelse i och med att Arbetsmiljöverket tvingat kliniken att stänga och flytta verksamheten. Så här berättar en av dem:
– Det är så länge som man liksom knappt fått det bekräftat att det ens har hänt, man får bara höra att man nästan är besvärlig, säger en som lämnade kliniken för många år sedan. 

En annan sjuksköterska säger det som många tandsköterskor som blivit förgiftade i sin kvicksilverbemängda arbetsmiljö känner igen.
– Ja, i början sades det nog att det var överkänsliga kvinnor som fick besvär, men nu är vi ju så många att det egentligen inte går att vifta bort.

När det gäller tandvårdsklinikerna har problemen med kvicksilver och amalgam viftats bort så gott som hela tiden. Sjuka tandsköterskor har inte fått skadestånd utan tvingats vara sjukskrivna på psykiska diagnoser eller i värsta fall inte alls fått vara sjukskrivna utan tvingats leva på anhöriga. Många andra som är eller varit sjuka av sina amalgamfyllningar har inte heller blivit tagna på allvar.

Nu är det 2019 och det är dags att lyssna på folk som mår dåligt och undersöka orsaken. 

Till artikeln i DN

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu