En del personer kan vara sjuka under längre tid av sina titanimplantat utan att de själva eller vården förstår att det handlar om överkänslighet mot titan. Titan kan finnas i implantat, skruvar, plattor eller clips som satts in vid operationer. Ibland har vården inte ens informerat patienten om detta. Allt fler forskningsrapporter visar nu att titan kan ge upphov till allergier eller annan form av överkänslighet och framsynta forskare anser att man ska fråga patienten om hen är känslig mot metaller och dessutom testa för titan innan det sätts in.

I en forskningsrapport från 2016 redovisas behandling och uppföljning av en patient som blev av med sina eksem efter att  ha tagit bort skruvar av titan och sina titanimplantat i käkbenet. Forskarna menar att symtom kan uppstå på andra ställen än intill implantatet och att det är angeläget att kontrollera för allergier innan implantat av metall sätts in.

Fallrapporten i korthet:
Patienten hade fått titanimplantat i käkbenet 2008, vilket fungerade bra.  Han hade inga andra metaller i sina dentala material. 2010 bröt han emellertid benet och fick titanskruvar vid operationen. Sex månader senare utvecklade han eksem på huden över stora delar av kroppen. Vid allergitester fann man reaktioner mot flera olika metaller.

2011 togs skruvarna i benet bort och nu minskade eksemet och besvären uppskattades vara endast 50 % mot tidigare. Därefter togs alla metalliska dentala material bort utom de två titanimplantaten som hade satts in 2008 och då inte ställt till besvär. Eksemen minskade men fanns fortfarande kvar. 

2013 undersöktes patienten igen och man fann inga problem med titanimplantaten, de satt som de skulle och det fanns inte heller bakterieinfektioner runt dem. Således kunde man inte se några som helst tecken på att implantaten skulle kunna ställa till med problem. Justeringar gjordes och ett polykarboxylatcement som använts byttes mot zinkfritt glasjonomercement. Efter fyra månader fanns fortfarande eksemet kvar och denna åtgärd hade alltså inte hjälpt.

I april 2014 visade nya allergitester reaktioner mot samma metaller som tidigare men också mot titan. Då beslutades att ta bort titanimplantaten i käkbenet, vilket också gjordes i maj månad samma år. En månad efter borttagningen hade eksemet minskat påtagligt och han slutade medicineringen. Två månader efter att implantatet tagits bort försvann alla tecken på hudpåverkan. Efter ytterligare ett år var fortfarande huden fin och inga allergiska symtom hade uppstått. 

Forskarna som skrivit artikeln drar slutsatsen att patienterna bör tillfrågas om de är känsliga för metaller innan titan opereras in och de rekommenderar också att patienten testas för allergi före ingreppet.

Tandvårdsskadeförbundet kan konstatera att denna patient fick lida helt i onödan i fyra år innan vården lyckades lokalisera orsaken till hudproblemen. Bland medlemmarna finns många liknande erfarenheter och symtomen kan vara betydligt mer komplicerade än endast utslag på huden. Psykiska problem som oro och ångest kan också förekomma. Det är angeläget att riskerna med metaller uppmärksammas i vården och att metaller i tänder och käkben också tas i beaktande när man söker efter orsaker till ohälsa. 

Till forskningsrapporten (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu