Många undrar vilka prover man kan ta för att få veta om man är sjuk av sina amalgamfyllningar. Svaret blir ofta långt och komplicerat då det inte finns ett prov som visar sanningen. Alltför mycket påverkar om man blir sjuk eller inte av sina amalgamfyllningar. Dels handlar det om möjligheten för kroppen att avgifta sig och dåliga avgiftare kan få förgiftningssymtom efter en tid och dels handlar det om immunsystemets reaktioner och om allergier. Även andra saker som ofördelaktiga gener, näringsbrister och  synergier mellan olika gifter påverkar om man blir sjuk eller inte.

Ett enda test kan inte avgöra om man är eller riskerar att bli sjuk av kvicksilver från amalgam. Men tar man prov på blod, urin och hår så kan man få rätt mycket kunskap. Dock är det omöjligt att säga hur sjuk man blir. I tidningen Dental Truth, som ges ut av DAMS (Mercury Amalgam Mercury Solution), redovisas kortfattat hur kroppen påverkas av amalgam och kvicksilver och vad som är möjligt att se i olika provtagningar. DAMS anser att det så kallade Tri-testet är det som ger bäst information (kan tas via funktionsmedicinska läkare eller terapeuter).

Kvicksilver kan lagras i olika organ. Särskilt gäller det om man har genetiskt dålig avgiftning, men även elekromagnetiska fält stör avgiftningen. I sådana fall utsöndras inte kvicksilvret och då blir det omätbart. 

Immunologisk känslighet har somliga personer och det betyder egentligen att man är allergisk mot kvicksilver. Hudtester rekommenderas inte då man kan förvärra symtomen, däremot är Melisatestet bra (se mer www.melisa.org) för där görs mätningarna via blodprover. Melisatestet ger säkrare värden jämfört med hudtestet, men i Sverige godkänns inte detta test utan man får betala det själv. 

Problem med bildning av glutation medför svårighet att avgifta och är genetiskt betingat. Kroppens vktiga metylering störs eller har försämrad funktion. Det innebär att kroppen inte kan bilda vissa enzymer och bland dessa finns avgiftningsenzymer. Genetisk testning av avgiftningsgenerna kan man göra. Även denna test får man bekosta själv. 

Svårighet att bilda enzymer som metallotionin, därmed får man sämre avgiftning. Det handlar om en gen som kallas ApoE och som gör att reparationerna i cellerna försämras. Det kan leda till Alzheimers sjukdom och neurologiska problem. 

Synergier mellan olika metaller eller andra gifter. Det är känt att kvicksilver blir betydligt skadligare om man samtidigt får i sig bly, PCB och andra toxiner. Tillsammans med dessa ämnen blir kvicksilver betydligt giftigare än om det agerar ensamt. 

Elektromagnetiska fält försämrar avgiftningen och kan orsaka elöverkänslighet. 

Rotfyllningar och infektioner i käkbenet resulterar i att bakterier som finns där bildar gifter och kroppen flödas över av sådana och avgiftningen klarar inte allt jobb som behöver göras. Avgiftningen av kvicksilver kan försämras. 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu