Detta har tagits upp tidigare, men nu sägs det också av en svensk professor. I en intervju i TV-Helse är han tydlig: Med dagens kosthåll finns risk för kroniska sjukdomar till följd av dessa mineralbrister och det kan gälla problem med sköldkörteln liksom hjärt- och kärlsjukdomar. I Tandvårdsskadeförbundet vet vi också att selen binder kvicksilver och behövs för kroppens avgiftning.

Det går således inte att via födan i Skandinavien få i sig tillräckigt med selen och zink. Det här vet vi sedan flera decennier, men nu har den duktige cancerforskaren professor Michael Björnstedt från Karolinska institutet i Stockholm, tydligt uttalat att brist på dessa mineraler kan ge upphov till kroniska sjukdomar. 

Tandvårdsskadeförbundets medlemmar rekommenderas att ta tillskott av selen på minst 400 mikrogram per dag. Detta främst för att selen binder kvicksilver och för att selen har betydelse för kroppens naturliga avgiftning av tungmetaller. Det finns alltså många orsaker att ta tillskott av selen. Se mer via länken nedan.

Selen får man naturligt främst från fisk och från paranötter, men det är ofta svårt att få tillräckliga mängder med kosten. Mjöl som kommer från spannmål odlat på selenrika jordar kan ge ett större tillskott. Folk som lever runt Medelhavet får i sig mer selen än vi svenskar och det gäller också många områden i USA.

Livsmedelsverket rekommenderar tillskott av D-vitamin, men borde alltså utöka det till att också gälla åtminstone selen och zink. I Finland är det lag på att gödsla jordarna med selen. 

Till TV-helses intervju

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu