Ett samband finns mellan kvicksilver och selen, vilket beror på att selen binds till kvicksilver och minskar dess farlighet. I en artikel har polska forskare redovisat det som är känt om hur selen binds till kvicksilver eller i vilka enzymer selen ingår med betydelse för avgiftningen.

Sambandet mellan selen och kvicksilver är komplext.

Selen påverkar bland annat aktiviteten av glutationsystemet liksom enzymet superoxiddismutas (SOD) och gör därmed att kvicksilvers giftighet ändras. Man tål alltså mer kvicksilver om de två nämnda enzymsystemen fungerar bra, vilket dessutom kräver tillräckligt med selen.

Kvicksilver ökar andelen fria radikaler och därmed kan DNA (arvsmassan) påverkas. Selen å sin sida både minskar de fria radikalerna och förbättrar reparationen av DNA och minskar därmed uppkomna skador på flera sätt.

Även genetisk känslighet för kvicksilver är väsentligt i sammanhanget. Författarna räknar upp flera gener som har betydelse för både DNA-reparationer och avgiftningen av tungmetallen. Det handlar bland annat om polymorfism hos generna GST (glutation-s-transferas), MT (metallotionin) och SEPP 1 (selenoprotein P), vilka samtliga har betydelse för kvicksilvers giftighet.

Selen har således flera sätt att minska kvicksilvers giftighet:

 • Selen binds hårt till kvicksilver och därmed hindras tungmetallen att utöva sin giftverkan.
 • Selen är en antioxidant som ”neutraliserar” fria radikaler och hindrar dem att göra skada.
 • Selen ingår i flera proteiner som har betydelse för att avgifta kroppen från kvicksilver

Selen är således ett viktigt skyddsämne om man utsätts för kvicksilver. I en selenfattig miljö som Sverige och Norden riskerar flera att bli sjuka av kvicksilver än i selenrika områden.

Selen som en antidot mot kvicksilver uppmärksammades i Sverige av tandläkare och läkare som hjälpte patienter med amalgamsanering på 1980-talet. Det var främst farmaceuten Kicks de Wahl som förde fram selens många positiva effekter.

Tandvårdsskadeförbundet rekommenderar dem som amalgamsanerar att ta tillskott av selen på 200 till 400 mikrogram per dag under lång tid efter en amalgamsanering. Många behöver selentillskott resten av livet. 

Till den vetenskapliga artikeln (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

 • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
 • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
 • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
 • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
 • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
 • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
 • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
 • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu