Sepsis eller blodförgiftning drabbar omkring 40 000 personer varje år och en femtedel avlider. Det man sätter in är intravenöst antibiotika, men ibland sätts det in försent eller så hjälper det inte av andra skäl. C-vitamin har använts för att bota sepsis och särskilt i kombination med tiamin (vitamin B1) har resultaten varit lyckade. Sepsis kan ha sitt ursprung i bakterier från munhålan och särsklit från rotfyllda tänder. 

Forskare har kombinerat vitamin B1, C-vitamin och kortison och resultaten har varit lovande, men mer forskning behövs för att metoden ska anses evidensbaserad.Helt klart är det värt att pröva för den som drabbas av sepsis eller blodförgiftning. 

Andra forskare har funnit kraftig C-vitaminbrist vid sepsis och andra allvarliga tillstånd. Patienterna har helt enkelt haft skörbjugg. Försök som gjorts indikerar att minst 2 gram C-vitamin per dag behövs för att normalisera plasmans C-vitaminhalt. För att öka halter krävs minst 3 gram per dag. 

Att C-vitaminbrist uppstår vid sepsis beror främst på att kroppen använder stora mängder C-vtiamin för att bli av med infektionen. Det handlar alltså inte om att C-vitamin försvinner ut med urinen utan mer om immunförsvarets höga aktivitet som kräver C-vitamin. 

Många behöver ta extra C-vitamin för att fungera bra och särskilt gäller det om man har infektioner i kroppen som t ex  blodförgiftning. Tar man C-vitamin oralt dvs via munnen så tas inte allt upp i blodet och en person som inte är sjuk kan behöva 1-2 gram per dag och vid sjukdom kan mängden dubblas utan problem. C-vitamininfusioner (dropp) behövs vid allvarliga sjukdomar och då i mängder på 10-20 gram per dag. 

Tandvårdsskadeförbundets medlemmar får då och då blodförgiftning som de misstänker kommer från tänderna. Om forskningen håller vad den lovar kan C-vitamininfusioner vara betydligt bättre alternativ än antibiotika. Dels hjälper antiobiotika inte alltid och dels förstör den hela tarmfloran och minskar därigenom tåligheten mot sjukdomar. 

Till forskningsartikel om C-vitamin, B1-vitamin och kortisol (engelska)
Ytterligaforskning re en länk till  som redovisar C-vitamin behandling.
Till forskningsrapport som visar C-vitaminbrister

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu