Rotfyllningar kan aldrig bli bakteriefria - riskerna för hälsan är uppenbara. Hal Huggins gjorde själv rotfyllningar, men när han läst om riskerna slutade han helt att göra sådana. Han berättar här om Weston Price arbete och hur han själv fick tillgång till alla Weston Price vetenskapliga arbeten. Price opererade in rotfyllda tänder under huden på kaniner och samtliga fick de sjukdomar människan som haft den rotfyllda tanden hade. Lyssna på Hal Huggins spännande berättelse och den helt otrolig historia om hur han fick alla Price vetenskapliga arbeten. 

Hal Huggins berättar om riskerna med rotfyllda tänder i en film presenterad av Price Pottenger Foundation. Det går helt enkelt inte att få en rotfylld tand bakteriefri - inte ens om man tar ut den och steriliserar den. Anledningen är alla små rotkanaler och dentinkanaler i vilka bakterierna gömmer sig. Med illustrationer redovisar Huggins hur rotfyllningar görs och varför de aldrig kan bli sterila. 

Här redovisar Hal Huggins också hur han fick flera koffertar med alla Weston Price vetenskapliga arbeten från början av 1900-talet. Hur han började läsa dessa mycket välgjorda försök där rotfyllda tänder opererades in under huden på kaniner. Huggins berättar också att han omedelbart slutade rotfylla tänder efter att ha läst några sidor av Price bok. Men han nöjde sig inte med det utan fortsatte forska för att se om det går att få dem bakteriefria. 

Han konstaterar också att rotfyllningar kan ge upphov till bröstcancer, MS och andra autoimmuna sjukdomar och att dessa ökat explosionsartat sedan rotfyllningar började bli vanliga på 1990-talet. Price visade att han till och med kunde åstadkomma hjärtattacker på kaniner om han tog rotfyllda tänder från en person som nyss haft en hjärtattack. Kaninen dog inom inom några dagar. Försöken upprepades med samma resultat. 

Huggins DNA-typade bakterier och fann mängder av patogena sådana i rotfyllda tänder. Dessutom fann han att metaller i tänderna ökar risken för patogena bakterier. Lyssna på Hal Huggins, det är lärorikt och intressant. Helt otroligt är att Hal Huggins fick Weston Price bortglömda forskningsrapporter först i slutet av 1990-talet eller 40 år efter Price död. Föredraget är inspelat 2013 och är nu mer aktuellt än någonsin. Dessutom är detta en enormt spännande historia. Tyvärr dog Hal Huggins för några år sedan, men många föredrag finns inspelade om man söker på youtube. 

Till föredraget av Hal Huggins (2013)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

DRIFTSSTÖRNINGAR PÅ HEMSIDAN HAR GJORT DEN TRÖG. VI BER OM URSÄKT FÖR DET OCH HOPPAS PROBLEMEN NU ÄR LÖSTA.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu