Fråga dina vänner hur många rotfyllda tänder de har. Fundera sedan över hur många av dem som tar mediciner för olika sjukdomar. Tandläkaren Hal Huggins arbetade under sina sista år med att DNA-typa olika bakterier som han fann i rotfyllda tänder. Många läkare har funnit samma fenomen hos sina patienter. T ex så hade 97 % av en läkares cancerpatienter rotfyllda tänder. Förbättringar inträffade först då dessa tänder togs bort.

Till Hal Huggins förklaringar till varför rotfyllda tänder ställer till så mycket problem.
Giftiga rotfyllningar (engelska)

Fler tandläkare än Hal Huggins har upplevt att deras patienter tillfrisknat efter borttagning av rotfyllningar. Det Hal Huggins gjort är dock att kontrollera vilka sorters bakterier som finns i rotfyllningar och särskilt i dentinkanalerna. Han har funnit många olika mycket elakartade sorter. Varje tand innehåller 3-4 kilometer små dentinkanaler som bakterierna ockuperar då tandläkaren tagit bort nerver och blodkärl för att säkert döda tanden.

Så gott som aldrig blir den döda tanden helt tät inifrån och i varje litet mikroskopiskt hålrum kan bakterier frodas. Men det aldrig tandläkaren gör är att täta tanden från utsidan för det omöjliggör käkbenet.

Flera läkare har funnit att kroniska sjukdomar försvinner då tänderna dras ut. Josef Issels från Tyskland är ett sådant exempel och han skriver i sin bok att 97 % av hans cancerpatienter hade rotfyllda tänder. Först när dessa drogs ut blev tillfrisknandet varakatigt. Hjärtläkaren Thomas Levy menar att så gott som alla hjärtinfarkter beror på bakteriegifter som kommer från de rotfyllda tänderna. Flertalet autoimmuna sjukdomar kan också bero på elakartade bakterier i rotfyllda tänder.

En del läkare och tandläkare som tar bort rotfyllningar har funnit att patienterna ofta tillfrisknat från MS, leukemi, diabetes eller artrit. Mångas liv har således gått till spillo på grund av tandläkarnas önskan att behålla tänder och istället för att dra ut dem göra rotfyllningar. Även implantat som sätts in utan att bakterierna som är kvar i käkbenet hunnit läka ut kan infekteras av bakterier som tidigare fanns i de rotfyllda tänderna.

I Sverige tillåter inte Socialstyrelsen utdragning av rotfyllda tänderna om inga problem syns på röntgen. Men eftersom bakterierna trivs i dentinkanalerna syns inte alltid infektionerna på röntgenplåtarna. Dock säger att rotfyllda tänder ofta luktar illa då de dragits ut, vilket är tecken på infektioner.

Så gott som alla rotfyllda tänder har bakterier i sig, men inga friska tänder har det.

Se mer hur Hal Huggins beskriver riskerna med rotfyllningar via denna länk (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan

Information om amalgamsanering

Doktorn hittar inget fel - det kan vara tänderna. Se filmen från Tandvårdsskadeförbundet:
Till Tf:s video

Bli medlem i TF

Anmäl dig direkt online via vår hemsida.

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet

Förbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tandvårdsskadeförbundet arbetar för:

  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Gå med i Tandvårdsskadeförbundet! Du behöver inte vara sjuk för att stödja vår verksamhet.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42
info@tf.nu

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här. Du kan också kontakta telefonombud på distriktsnivå, se mer under fliken Distrikt.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu