Flera olika metaller i samma munhåla ger upphov till korrosion och galvaniska strömmar. Det orsakar läckage av metalljoner som kan påverka kroppens biokemi negativt, påverkar nerverna och stör kroppens egna elektriska signaler. Många har upplevt försämringar när de gått till tandläkaren och fått ett nytt material insatt.

De elektriska strömmarna mellan olika metaller är tillräckliga för att skapa nervstörningar. Svårighet att gapa och tala, ont i ansiktsnerven, påverkan på ögonen och mycket mer är lokala reaktioner som kan uppstå. 

Exemplen är många

 • En kvinna som varit sjuk i fyra år och lidit svårt av smärtor i ansiksregionen blev helt fri från besvär då broar av metall som satt på titanimplantat togs bort. Implantaten är kvar och tolereras efter borttagning av broarna.
 • En annan kvinna var svårt sjuk några månader med enorm trötthet,  hjärtrusningar, muskelvärk med mer. Symtom kom när hon satte in en titankrona. Varken läkare eller tandläkare ville lyssna på henne trots att hon själv hela tiden hävdade att symtomen berodde på kronan. Diagnosen blev kroniskt trötthetssyndrom. Efter borttagning av kronan försvann alla symtom.
 • En man gick sjukskriven ett halvår pga trötthet och värk efter att ha fått in en koboltkrombro när han fortfarande hade amalgamfyllningar kvar. Efter borttagning av bron förbättrades hälsan snabbt.

Personer som ringer till Tandvårdsskadeförbundet kan ha två eller tre olika metaller i munhålan. Det handlar ofta om kvarvarande amalgamfyllningar plus titanimplantat och kanske en guldkrona. Kronor och broar kan se ut som om de är gjorda av keramer, men i själva verket är det ett skelett av metaller och på detta har keramer bränts på och patienten förstår sällan att metaller finns där.

Allvarligt är att så få tandläkare och läkare förstår riskerna med flera olika metaller i tänder eller käkar. Många har varit sjuka flera år och kanske tiotals år och besökt många olika läkare utan att få hjälp. Efter kontakt med Tandvårdsskadeförbundet får de hjälp att hitta en tandläkare med tillräckliga kunskaper för att kunna åtgärda besvären.

Metaller behövs inte i tänder och käkben. Bra och hållbara alternativ som bör användas. Det kan vara implantat av zirkonia som är en keram eller helkeramiska kronor och broar. 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

 • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
 • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
 • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
 • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
 • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
 • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
 • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
 • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu