Många aspekter finns gällande vacciner och framför allt har Tandvårdsskadeförbundet varit skeptisk mot kvicksilver och aluminium som tillsatser. Nu är kvicksilver (tiomersal) borta, men kvar finns aluminium som precis som kvicksilver tycks vara neurtoxiskt. I Frankrike pågår kampanj för aluminiumfria vacciner, men någon sådan debatt förs inte i Sverige. Ett dokument från Svenska Föreningen för Allergologi visar dock att svenska allergologer är medvetna om riskerna  med aluminium i vacciner.

Dokumentet "Allergenspecifik Immunterapi" som getts ut av Svenska Föreningen för Allergologi redovisar tydligt riskerna med aluminium i vacciner. Denna immunterapi handlar om att sensibilisera sig för kvalster, pollen, häst med flera luftburna och IgE-medierade reaktioner (allergier som ger symtom snabbt). I ett avsnitt redovisas biverkningar bland annat från aluminium i vaccinerna.

Reaktioner som anses bero på aluminium består av "förhårdnader (s.k.noduli) på stickställena.... Anledning till tillsatsen är att aluminium triggar igång immunförsvaret och man får då en kraftigare och bättre effekt av injektionen". Författarna till dokumentet anser att man ska kontrollera om patienten är allergisk mot aluminium och i så fall använda ett aluminiumfritt vaccin. Vidare berättar de att hudtester kan ge indikation på allergier, men det är inte alltid de gör det. Patienten kan alltså få besvär trots negativt sådant test.

Nu handlar detta om besvär runt injektionsstället, men forskning visar också att aluminium kan vara neurotoxiskt och därmed påverka nervsystemet och sannolikt finns även andra effekter som värk och trötthet. Det är bra att allergologerna diskuterar riskerna med aluminium på ett seriöst sätt. Bra vore om de också tog upp aluminiumfrågan när det gäller andra vacciner. Influensavacciner tyck inte alls ha aluminium som tillsats.   

Även i vanliga vacciner tillsätts aluminum för att få bättre utfall av vaccineringen. När det gäller Garadsilvaccin mot livmoderhalscancer fick flickorna tre sprutor tätt efter varandra och tyvärr innehåller injektionerna realtivt mycket aluminium. Biverkningarna handlar om livslång smärta och värk, extrem trötthet och till och med svårighet att gå. Misstankar finns om att biverkningarna kan bero på aluminium i vaccinerna.

Svenska läkare verkar vara förbjudna att prata om risker med vacciner. Många läkare och tjänstemän tycks också ha en synisk bild när det gäller biverkningar. De anser att samhället får stå ut med att en viss andel flickor blir mycket svårt sjuka då vaccinet förebygger en livshotande cancer. Så ska det inte vara utan istället måste flickorna och deras föräldrar varnas och forskare bör aktivt jobba för att hitta känsliga individer.

Tandvårdsskadeförbundet anser att vacciner ska vara helt utan aluminium och andra metaller. Viss försiktighet bör gälla då en vaccination alltid innebär en risk för biverkningar eller allvarliga konsekvenser, eftersom immunförsvaret påverkas. Tänk efter om vaccinationen verkligen är nödvändig och vaccinera inte barn under 3 års ålder då deras immunförsvar tills dess är dåligt utvecklat.

Rekommendationer till läkare och sjuksköterskor om alergispecifik immunterapi
Till information hos Stockholms läns landsting
Till artikel i Läkartidningen om allergispecifik immunterapi
Till organisationen för aluminiumfria vacciner

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu