Media har slagit upp stort att risken för ALS ökar och att risken att få ALS är högre om man bor i norra delen av vårt land. I dag är orsaken till ALS okänd. Koppling till vissa gener finns för omkring tio procent av dem som får diagnosen och resten tror forskarna beror på miljöfaktorer.  Olika undergrupper finns och tandhälsan, kvicksilverläckage från amalgam och mycket annat kan i vissa fall ha betydelse. Att ta bort gifter och avgifta kroppen kan fungera för en del om det görs på ett tidigt stadium. 

I Tf-bladet finns flera artiklar om ALS som visar att det i vissa fall kan vara kvicksilver från amalgam och kanske i kombination med elektromagnetiska fält som ökar risken för ALS. ALS är en sjukdom som börjar med muskelsvaghet och senare ofta leder till döden. Se mer om sjukdomen på Hjärnfondens hemsida

Det finns även forskning som tyder på att elektromagnetiska fält kan påverka risken att utveckla ALS. Forskaren och läkaren Joachim Mutter som skrivit flera fallrapporter om personer vars symtom på ALS stoppats eller helt försvunnit menar att om man utsätts för elektromagnetiska fält så försämras kroppens naturliga avgiftning.

Mutters hypotes är alltså att muskelsvagheten kan orsakas av miljögifter och man därför behöver ta bort gifter som amalgam i tänderna eller tatueringar (giftiga tungmetaller i färgerna), se över boendemiljön och se till att åtminstone under en period leva i en relativt strålningsfri miljö. Se mer artikel i Tf-bladet från 2016.

Tandhälsoförbundet får då och då samtal från personer som diagnostiserats med ALS. En del har i alla fall minskat försämringen efter att de tagit bort amalgamfyllningar och gjort annat för att minska kroppens giftbelastning. Tandläkare Olle Rehde som tidigt förstod amalgamets risker amalgamsanerade några personer med ALS och åtminstone en av dem blev därefter helt återställd och samtliga symtom försvann. Detta publicerades också som en forskningsartikel. 

Mycket forskning om ALS är på gång och kunskapsutvecklingen går fort. Se mer via länken nedan där olika forskare från KI berättar om hur motorneuronerna i musklerna påverkas, att överlevnadstiderna varierar och mycket mer. Än så länge har D-vitamin inte nämnts i forskningsstudierna, men hög incidens i de nordiska länderna plus i ökad risk i norra delen av Sverige gör kanske att även D-vitaminbrist kan vara en riskfaktor. 

Mer om nedbrytning av motorneuron och hur forskarna arbetar för att hitta möjliga botemedel mot ALS (KI)
Till forskningsartikeln om risk för ALS i olika delar av landet (engelska)
Till TV4:s artikel och programinslag om ökningen av ALS

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)