Hel- eller delproteser är ofta bra alternativ och särskilt gäller det för känsliga individer. Även om proteser inte kostar lika mycket som implantat och broar så utgör ändå proteserna en stor investering. Käkbenet kan förändras efter en tid och då behöver proteserna göras om eller så går de sönder om man exempelvis tappar dem i golvet.  Istället för att göra en ny protes finns möjlighet att reparera den och om detta har tidskriften Dental News skrivit en hel artikel. 

Viktigt är att proteserna sitter bra och att nödvändiga korrigeringar görs antingen av tandläkaren eller av tandteknikerlaboratoriet. Det är inte ovanligt att patienten behöver återkomma ett tiotal gånger innan protesen känns bra och det gäller för dig som patient att stå på dig till dess protesen känns bra. Det dröjer också en tid för kroppen att vänja sig vid den och därför behöver det gå en tid mellan tandläkarbesöken. 

Tidskriften Dental News har publicerat en hel artikel med både foton och information om hur det är möjligt att reparera och rebasera proteser. Även om artikeln kan vara svår att förstå är bilderna talande och för den som har eller ska skaffa protes kan det vara bra att titta igenom den. Om man är känslig för metaller ska man inte ha några metallklamrar eller ha en protes som är uppbyggd runt ett metallskelett. Den som är mycket känslig ska inte heller ha en identitetsbricka i metall i protesen (för mer informaton om protesmaterial beställ Tf:s broschyr).

Artikeln i Dental News tar upp möjliga åtgärder om protesen behöver lagas, anpassas eller helt göras om. Käkbenet kan förändras med tiden och därför ska man inte vänta om protesen börjar kännas instabil eller det kommer in mat under den. Tandläkaren kan göra vissa justeringar, men oftast skickas protesen till ett tandtekniskt laboratorium för korrigeringar eller omgörning. 

Laga protesen om den spruckit eller en tand trillat bort: Protesen skickas till ett tandtekniskt laboratorium och i artikeln i Dental News beskrivs flera sätt som främst är riktade till tandteknikern. Viktigt för dig som patient att veta är att det går att laga en sprucken protes och det kan göras på ett sätt så att funktionen inte försämras.Likaså är det möjligt att sätta tillbaka tänder om de fallit ur när protesen spruckigt eller fått ett slag. Viktigt är då att den eller de nya tänderna får samma färg som de gamla.

Anpassa protesen genom att lägga på nytt material. Detta kallas relining och görs om protesens passform försämrats så att den känns instabil eller skaver. Om det samlas mat under protesen är det också tecken på att relining behövs. Viktigt om passformen ska förbättras är att protesen tas ut och inte används på 48 timmar för att käken och slemhinnorna inte ska vara påverkade av protesen. Det bästa är om nya avtryck tas och protesen skickas tillbaka till det tandtekniska laboratoriet. För den som är känslig för olika material eller allergisk är det viktigt att samma material som tidigare används vid anpassningen av protesen.Tandläkaren ska informera tandteknikern om detta, men det kan också vara klokt att själv ta kontakt med det tandtekniska laboratoriet om man har speciella önskemål. 

Rebasering av protesen innebär att man behåller tänderna och ser till att tandpositionerna behålls som tidigare och därefter görs resten av protesen om. Det blir billigare än att göra en helt ny protes. Även i detta fall är det viktigt att du som är känslig för metaller eller olika plaster får ett material som inte orsakar irritation eller allergi. 

Även delproteser kan anpassas eller göras om ifall deras passform försämras. 

Se mer artikeln i Dental News (engelska)
Se också Tf:s broschyr Material i broar och proteser som beställs via info@tf.nu och kostar 19 kr. Blir du medlem i Tf ingår den i det informationskit som skickas ut till alla nya medlemmar. 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu