Hur folk reagarerar på kosten är starkt individuellt enligt ny brittisk forskning. Inte ens enäggstvillingar reagarera lika.  Den nya kunskapen innebär att det är omöjligt i dag att tala om vilken kost som lämpar sig för en speciell person. 

Tim Spector, professor i genetisk epidemiologi och ledare för studien, säger att han är chockad över att till och med enäggstvillingar reagerar olika på maten.  Det finns flera personliga förutsättningar som har betydelse och som gör att ämnesomsättningen varierar från person till person. Det handlar främst om tarmflora, måltisplanering och träning. Enbart näringsinnehållet är därför inte tillräckligt för att bedöma vilken kost som är bra för den enskilda individen. 

Studien har följt över tusen personer och man har med nya metoder kunnat samla in betydligt mer data än tidigare. Bland annat har man följt blodsocker- och insulinnivån samt andelen triglycerider. Det står nu klart att det inte enbart är generna som styr hur man metaboliserar födan. Många andra faktorer påverkar också och det har man inte tidigare förstått. 

Denna nya forskning kan möjligen förklara de stora skillnaderna i hur man reagerar på amalgam i tänderna. En del får inga besvär alls medan andra blir allvarligt sjuka och detsamma gäller även andra metaller än kvicksilver. Forskning om hur kroppen reagerar på dentala material och särskilt på metaller är önskvärt. Kan man dessutom skilja ut dem som riskerar bli sjuka så skulle många sjukdomsbesvär hindras.  

Till information från Kings College i London (engelska)
Se också artikel i kurera.se

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu