Amalgam är förbjudet sedan 2009, men fortfarande finns tiotusentals ton kvicksilver kvar i befolkningens tänder. Vid pustning och borttagning av fyllningarna frigörs fortfarande kvicksilver.

Ett problem i arbetsmiljön, men även för extremt kvicksilverkänsliga när de går till tandläkaren. Tf i Kalmar distrikt vill veta hur höga kvicksilverhalterna är i tandvårdsklinikerna.

I USA har tandläkarstudenter undersökt arbetsmiljön avseende kvicksilver.

Tf i Kalmar har frågat landstinget hur höga kvicksilverhalterna är i landstingets tandvårdskliniker. Landstinget finner det ointressant. Arbetsmiljöverket är ointresserade och miljöinspektörerna är ännu inte tillfrågade.

För vissa av TF:s medlemmar som är extremt känsliga för kvicksilver är det intressant att veta halten i de olika tandvårdsklinikerna så att de kan välja en som har låga halter. Fortfarande frigörs förstås kvicksilverånga vid putsning av befintliga amalgamfyllningar och vid borttagande av fyllningar. Inte minst tandläkarna borde vara oroliga.

Tandläkarstudenter i USA har kontrollerat hur mycket kvicksilver som frigörs vid olika prepareringar. Inte bara ångan är problem utan även små partiklar är utgör en fara då de tränger in i lungornas alveoler och lägger sig påhuden. Vid förångning tränger kvicksilver in direkt i blodet. Av filmen på youtube framgår att studenterna föreslår typ rymddräkter för att skapa bra arbetsmiljö. Patienterna har de inte tagit så mycket hänsyn till, men de behöver nog också rymddräkter.

Tf behövs för att fortsätta redovisa farorna med amalgam och kvicksilver åtminstone ett trettiotal år till.
Tandläkarstudenternas film

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här. Du kan också kontakta telefonombud på distriktsnivå, se mer under fliken Distrikt.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu