Polyfenoler, av vilka de mest kända är flavonoider, finns rikligt i växtriket, men långt ifrån alla finns i de produkter vi vanligtvis äter. De vanligaste källorna är frukt och grönt, te, rödvin, kaffe, choklad, oliver och nötter. Flera av dessa källor anses av många som födoämnen som gör livet värt att leva. Frågan är om de också förlänger livet?

I växtriket utgör de antioxidanter, färgämnen med mera. När vi äter dem har de framför allt antioxidanteffekter. Vi kan köpa en del enskilda flavonoider, som i olika studier visat sig ha skyddande effekter, i hälsokostaffärer men en ny studie försöker belysa frågan om det sammanlagda intaget av polyfenoler påverkar dödligheten hos personer över 65 år. Personerna följdes under 12 år.

Två olika metoder användes för att utvärdera intaget av polyfenoler, dels ett frågeformulär om vilken sorts mat de åt, dels en mätning av urinutsöndringen av ämnena. Halten i urinen är proportionell mot intaget. Resultatet jämfördes efter en 12-års-period med dödligheten.

Frågeformulär om näringsintag är notoriskt opålitliga. De tillfrågade kommer inte ihåg, vet inte hur olika slags mat skall klassificeras eller överdriver i svaren för att medvetet eller omedvetet framstå som hälsomedvetna.

I föreliggande studie visade inte frågeformuläret något samband med dödligheten. En jämförelse med urinvärdena av polyfenoler, som är en objektiv mätmetod, visade emellertid en 30 % sänkning av totala dödligheten under 12-års-periden när resultaten justerats för kön och ålder.

Av de 807 deltagarna dog 274 under 12 år. 24 % av dödsfallen orsakades av hjärt-kärlsjukdom, 41 % av cancer och 27 % av andra orsaker. De som avled tillhörde framför allt den äldre gruppen, var män, rökare, var stillasittande, fick demens och hade lungsjukdom (KOL).

Studien gjordes i Toscana, Italien, där man sannolikt äter betydligt med frukt och grönt än i Sverige.

Till artikeln

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här. Du kan också kontakta telefonombud på distriktsnivå, se mer under fliken Distrikt.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu