Svenska studier visar att manliga barnbarn har ökad risk för dödlighet om deras fäder hade överflöd av mat med högt innehåll av kalorier. Mest kritiskt är det för pojkar under förpuberteten då könscellerna är öppna för så kallad epigenetisk förändring. Vissa gener kan då aktiveras eller inaktiveras till följd av miljöförhållanden. Födotillgången är uppenbart väsentligt. Kvicksilver är en annan faktor som kan utöva epigenetisk påverkan. 

Studien som gjorts har kontrollerat regional skördestatistik under perioden 1874-1910, vilket då för tiden berättade om tillgången på föda. Dödligheten bland barnbarnen har följts upp under perioden 1961 till 2015. 

Om farfar hade god tillgång på mat under tidiga tonår (9-12 år) fick barnbarnen ökad risk för cancer och för tidig död. Resultatet stod sig även efter korrigering av sociala förhållanden, utbildning med mera. Liknande resultat gav en studie i Överkalix.

Djurförsök har gett samma resultat, men också visat att trauman kan kommas ihåg och ärvas i flera generationer. 

Känt är att kvicksilver är ett gift som kan påverka arvsmassan på liknande sätt. Det man kan fundera över är därför om den ökade cancerrisken och ökningen av psykiska diagnoser kan påverkas av kvicksilver från amalgamfyllningar. 

Amalgamanvändningen var hög i Sverige under 1960- och 1970-talen och den fria barntandvården ökade kraftigt exponeringen för kvicksilver bland barn i skolåldern. Därtill kom kvicksilverbetat utsäde och kvicksilver från massaindustrin och kloralkaliindustrin som ytterligare ökade exponeringen.

Frågan är hur detta påverkar i tredje led? De som var barn på 1960- och 1970-talen börjar nu få barnbarn som faktiskt kan ha fått epigenetisk påveran från sina fäder vars tänder fylldes med amalgam eller om de utsattes för annan kvicksilverbelastning.

Se mer i länkarna nedan:
Till pressmeddelande från Stockholms universitet
Till referat i www.forskning.no
Till forskningsrapporten (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

DRIFTSSTÖRNINGAR PÅ HEMSIDAN HAR GJORT DEN TRÖG. VI BER OM URSÄKT FÖR DET OCH HOPPAS PROBLEMEN NU ÄR LÖSTA.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu