Parkinsons sjukdom tycks främst vara miljöbetingad, enligt en ny litteraturstudie. Flera gener kan aktiveras av bekämpningsmedel eller tungmetaller som kvicksilver. Epidemiologiska studier visar kopplingar mellan sjukdomen och metaller som kvicksilver, mangan och bly. Avgiftning via kelerande ämnen har minskat symtomen. Det finns alltså många faktorer som leder fram till förgiftning.

Av studiens introduktion framgår att vid undersökning av 20 tusen tvillingpar kunde forskarna inte finna någon starkt genetisk koppling.  Andra studier visar att kanske 5-10 procent av insjuknandet i Parkinson kan ha ärftliga orsaker. Sedan tidigare vet man att kvicksilver har förmåga att aktivera gener.

Vid Parkinsons sjukdom minskar produktionen av dopamin i delar av hjärnan, vilket påverkar centrala nervsystemet, rörelseförmågan och kognitiva funktioner. Hos personer med denna sjukdom har uppmätts låga glutationhalter i hjärnan, oxidativ stress och höga kvicksilverhalter.

De som utsätts för kvicksilver ökar risken för Parkinsons sjukdom åtta gånger. Exponering för låg halt kvicksilver tar nästan helt bort funktionen hos vissa dopaminreceptorer samtidigt som högre halter koppar och kadmium endast ger 40-60 procents reduktion. 

Allt detta tyder på att kvicksilver kan orsaka Parkinsons sjukdom, men sannolikt finns också andra faktorer som inverkar. Kopplingar till bekämpningsmedel och andra metaller än kvicksilver finns redovisade och risken för sjukdomen ökar om man utsätts för flera olika metaller.  Kivcksilver tycks dock vara betydligt mer potent att orsaka Parkonsons sjukdom än andra metaller.

Dentalt amalgam är största källan till kvicksilver och det finns belagt i forskningslitteraturen att borttagning av amalgamfyllningar minskar flera olika symtom som uppträder hos Parkinsonpatienter. Även kelering för att effektivt föra ut kvicksilver ur kroppen har positiv inverkan på dem som har denna sjukdom. Även detta tyder på att kvicksilver är en potent bov i dramat. 

Till den vetenskapliga rapporten (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu