Assistansersättning för funktionshindrade prövas av Försäkringskassan eller av kommunen. Under senare år har domar kommit som försämrar för personer med behov av assistans, dvs personer som behöver vardaglig hjälp för att kunna leva och fungera väl i samhället. Försäkringskassan har larmat om att de nya domarna kan få stor negativ påverkan för många med funktionsnedsättning och behov av assistans. Funktionsrätt Sverige (tidigare Handikappförbunden) har sedan en tid protesterat mot de nya tuffare kraven. Nu har regeringen beslutat att inga omprövningar ska göras de närmaste två åren.

Försäkringskassan ska ompröva behovet av assistansersättning vartannat år, men nu har regeringen och Åsa Regnér (barn och äldreminister) beslutat att frysa Försäkringskassan omprövningar av personlig assistans, dvs inga nya omprövningar ska göras de närmaste två åren eller tills dess att en ny utredning är klar. 

- Beskedet innebär en stor lättnad för alla de som varit oroliga för att de ska förlora sin assistans, kommenterar Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige. Han menar dock att det är allvarligt att vissa omprövningar redan gjorts med kraftigt försämrad assistensersättning och han anser att dessa omrövningar bör tas tillbaka i väntan på ny kompletterande lagstiftning. 

I ett pressmeddelande kräver nu funktionshinderrörelsen att LSS-lagstiftningen förstärks istället för tvärtom och aviserar en parallellutredning för att kunna lägga fram egna förslag inom området samtidigt som den statliga utredningen pågår. 

- Syftet från regeringens sida är att upprätthålla intentionerna i lagen, att man ska ha rätt till självständiga liv som andra. Syftet är inte att människors liv ska slås sönder av orimliga villkor eller oro för sina möjligheter att leva ett liv, sade Åsa Regnér till TT nyligen apropå läget inom den personliga assistansen.

Till Pressmeddelande, Funktionsrätt Sverige
Till Åsa Regnérs presentation av frysning av LSS-omprövningar (från pressträff i Rosenbad)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Tf ger objektiv information utan kommersiella intressen. Vi behöver dig som medlem

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu