Alla kan behöva gå till tandläkaren, även de som inte har råd att betala. Vissa möjligheter finns dock att få tandvård fastän man inte har ekonomiska förutsättningar att själv betala för behandlingen.

På 1177:s hemsida finns några tips på olika lösningar som ändå gör att man kan få nödvändig tandvård. Ibland kan det finnas behandlingar som inte kostar lika mycket som den tandläkaren först föreslog. Det finns ibland möjlighet att få en avbetalningsplan eller ansöka om ett lån.

Referenspris finns alltid på olika behandlingar. Tandläkaren tar vanligtvis mer betalt än vad referenspriset är, men det finns också några som tar mindre. Man har alltid rätt få veta vad referenspriset är. Likaså har man alltid rätt att tacka nej till en behandling och söka vård hos en annan tandläkare om man tycker att priset är för högt.

Tandläkaren bedömer vilken behandling som är mest lämpad. Men, det går alltid att fråga om det finns ett billigare alternativ om man inte har råd med en dyrare behandling.

Vissa material som används för att laga tänder är dyrare än andra. 1177 skriver att det ibland går bra med ett billigare material, även om det innebär att det måste bytas ut efter ett tag. Det bör påpekas att det är viktigt att patienten tål materialet ifråga samt att det är så giftfritt som möjligt.

Vidare föreslår 1177 att man frågar om tandläkaren kan göra en fyllning eller krona av ett billigare material istället för en dyrare krona som görs av en tandtekniker. Tf förespråkar dock alltid metallfria alternativ.

Kanske går det att ha en brokonstruktion mellan två tänder istället för ett implantat som skruvas fast i käkbenet. Intressant är också att 1177 skriver att tandläkaren ibland kan ta bort en tand, även om den skulle kunna lagas.

Det kan vara svårt att veta hur länge en behandling av en tand håller. Generellt sett håller de dyrare behandlingarna oftast längre och de har en garanti. Fråga tandläkaren hur länge garantin gäller och vilka förbehåll som finns.

Om man vill, kan man gå till en annan tandläkare och fråga om råd om den behandling du har fått förslag på. En andra bedömning kallas vanligen för en second opinion. Oftast får man betala för en sådan undersökning.

Man kan fråga vilka möjligheter som finns att dela upp betalningen och betala mindre summor per gång tills skulden är slutbetald, det vill säga en avbetalningsplan. Men, det är inte alla tandvårdsmottagningar som erbjuder en avbetalningsplan.

Vissa tandläkare kan även hjälpa till med att ordna någon form av lån. Det är alltid bra att jämföra räntan mellan olika banker och låneinstitut innan man tar ett lån. Snabblån (sms-lån) brukar dock inte vara någon bra idé. Tänk dessutom på att ibland kan en vanlig bank ge lägre ränta än det alternativ som tandvårdsmottagningen har föreslagit.

Det finns organisationer som kan ge ekonomiskt stöd för tandvård, som exempel nämns Röda korset och Stadsmissionen. I vissa kommuner finns också frivilligorganisationer som hjälper till med bidrag för tandvård.

Man kan få hjälp om man behöver akut tandvård, även om man inte har råd att betala direkt. Tandläkaren undersöker först tänderna och därefter bestäms, tillsammans med patienten, om besvären måste åtgärdas direkt eller inom kort.

Samma tandläkare kan själv behandla patienten om det är bråttom. Annars är hen skyldig att hänvisa patienten till en jourmottagning eller någon annan tandvårdsmottagning som erbjuder akut tandvård. Man får en räkning om man inte kan betala vid själva besöket.

Det går även att vända sig till socialtjänsten i respektive kommun om det inte finns några andra alternativ till att betala för tandvården. Då kan man ansöka om försörjningsstöd, vilket också kallas för ekonomiskt bistånd.

Oftast går det att få ekonomisk hjälp för sådan tandvård som måste göras direkt. Tandläkaren ger förslag på en lämplig behandling, men socialtjänsten skall godkänna kostnaden. Om socialtjänsten anser att behandlingen är dyr kan de vilja att en annan tandläkare bedömer förslaget innan de fattar ett beslut. Socialtjänsten måste ha godkänt kostnaden för behandlingen innan den påbörjas. Ibland görs undantag när det är akuta besvär.

Reglerna för vilken tandvård som kan gå att få, skiljer sig åt beroende på var man bor. Det är inte alltid socialtjänsten ger ersättning för akut tandvård. Den som redan uppbär ekonomiskt bistånd kan eventuellt behöva betala själv. Det är då tänkt att pengarna även skall räcka till tandvård.

Det går inte att få ekonomiskt stöd från socialtjänsten om man till exempel äger ett hus eller har pengar på banken.

Socialtjänsten bedömer rätten till tandvård för den som saknar bostad och inte har råd att betala för behandling av tänderna.

I somliga kommuner finns frivilligorganisationer som hjälper till med ekonomiskt stöd för de som inte har råd med tandvård.

Länk till 1177 (Stöd om du inte har råd med tandvård)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)