En stor så kallad metastudie har gjorts gällande evidens för antipsykotisk medicin. Slutsatsen är att få studier är tillräckligt bra eller har tillräckligt många deltagare för att man ska kunna dra några slutsatser. Dessutom är studierna ofta betalda av läkemedelsindustrin och därmed är risken för snedvridning hög. De menar dock att för några av de analyserade medicinerna finns evidens för att de hjälper, men samtidigt är risken för biverkningar stor. 

Forskningsrapporten är publicerad i The Lancet och i den konstateras att många av de studier som redovisar effekter av antipsykotiska läkemedel är vetenskapligt osäkra (c:a 75 procent av de placebokontrollerade studierna). Forskarna skriver exempelvis att Pimozid (Orap) testades på 44 patienter innan det lanserades som läkemedel, nyare studier visar att det inte har större effekt än placebo. 

Forskarna konstaterar också att läkemedelsindustrin som utvecklat preparaten bekostat flertalet studier. 

Av rapporten framgår också att de antipsykotiska medicinerna ger många biverkningar som exempelvis  muskelspänningar, ofrivilliga kroppsrörelser, extrem trötthet, störningar i hjärtrytmen och mjölk i brösten hos både män och kvinnor. 

Det finns alltså anledning att vara skeptisk mot dessa mediciner. Tyvärr händer det att tandvårdsskadade får mediciner av detta slag, bland annat beroende på de effekter kvicksilver och andra metaller kan ha på hjärnan. Amalgamsanering har hjälpt en del och andra kan få lindring av tillskott av vitaminer och mineraler. Se mer om den ortomolekylära medicinen.

 

Se mer på den danska hemsidan videnskap.dk
Till den vetenskapliga artikeln
Till föredrag av Julia Ruchlidge om vitamin och mineralterapi 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu