En ny genomgång av CDC:s datamaterial om vaccinationer mot mässling och risken för autism visar att färgade pojkar löper ökad risk för autism om de tar första mässlingsprutan före tre års ålder (36 månader) jämfört med vita barn i USA. Det visar Brian Hooker efter en ny genomgång av CDC:s insamlade data och där han inkluderat de 40 % som togs bort från materialet år 2001. Risken ökade påtagligt hos barn födda 1990 eller senare på grund av högre halt kvicksilver i dessa vacciner.

Brian Hooker som arbetat på CDC (Centers for Disease Control and Prevention) i USA har nu kontrollerat de data som funnits sedan 2001. Han visar att man då tog bort 40 procent av barnen från undersökningsgruppen på grund av att födelseattester saknades. Uppgifterna fanns dock i skolorna.

Han har fått tillgång till CDC:s material och har kunnat göra om analysen från 2001 på precis samma sätt som då gjordes, men med 40 procent fler barn. Detta på grund av att en visselblåsare från CDC som gav honom tillgång till alla data. 

Den nya analysen visar att risken för autism är högre bland färgade manliga skolbarn om de fått sitt mässlingvaccin före 3 års ålder (36 månader). Den första undersökningen var alltså fusk och har lett till att onödigt många barn drabbats av autism efter sin vaccination.

Ökad mängd kvicksilver (thiomersal) i vacciner hos barn födda 1990 eller senare visade dessutom en ökad frekvens. Hooker menar att ökningen kan bero på ökad mängd thiomersal (kvicksilver) i vacciner efter detta årtal.  

Andrew Wakefield fann försämrad tarmflora och ökad risk för autism hos barn som fick mässlingvirus. Om detta publicerade han en artikel i The Lancet 1998. Tidskriften tog senare bort artikeln och många påstod att Wakefield publicerat felaktiga resultat. Hookers resultat tyder på att även Wakefields tidiga resultat var riktiga. 

Till Hookers artikel (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu