En ny genomgång av CDC:s datamaterial om vaccinationer mot mässling och risken för autism visar att färgade pojkar löper ökad risk för autism om de tar första mässlingsprutan före tre års ålder (36 månader) jämfört med vita barn i USA. Det visar Brian Hooker efter en ny genomgång av CDC:s insamlade data och där han inkluderat de 40 % som togs bort från materialet år 2001. Risken ökade påtagligt hos barn födda 1990 eller senare på grund av högre halt kvicksilver i dessa vacciner.

Brian Hooker som arbetat på CDC (Centers for Disease Control and Prevention) i USA har nu kontrollerat de data som funnits sedan 2001. Han visar att man då tog bort 40 procent av barnen från undersökningsgruppen på grund av att födelseattester saknades. Uppgifterna fanns dock i skolorna.

Han har fått tillgång till CDC:s material och har kunnat göra om analysen från 2001 på precis samma sätt som då gjordes, men med 40 procent fler barn. Detta på grund av att en visselblåsare från CDC som gav honom tillgång till alla data. 

Den nya analysen visar att risken för autism är högre bland färgade manliga skolbarn om de fått sitt mässlingvaccin före 3 års ålder (36 månader). Den första undersökningen var alltså fusk och har lett till att onödigt många barn drabbats av autism efter sin vaccination.

Ökad mängd kvicksilver (thiomersal) i vacciner hos barn födda 1990 eller senare visade dessutom en ökad frekvens. Hooker menar att ökningen kan bero på ökad mängd thiomersal (kvicksilver) i vacciner efter detta årtal.  

Andrew Wakefield fann försämrad tarmflora och ökad risk för autism hos barn som fick mässlingvirus. Om detta publicerade han en artikel i The Lancet 1998. Tidskriften tog senare bort artikeln och många påstod att Wakefield publicerat felaktiga resultat. Hookers resultat tyder på att även Wakefields tidiga resultat var riktiga. 

Till Hookers artikel (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu