Att amalgam är skadligt har vi vetat länge, men nu visar det sig att även kompositer uppbyggda av metakrylater kan påverka generna. Amalgam är dock mer genotoxiskt än kompositer. Forskarna efterlyser nu mer vävnadsvänliga och ofarliga dentala material. Det är bra att sådana krav även kommer från flera håll. 

Det forskarna sett är att både amalgam och kompositer byggda på metakrylatiska harser läcker in i slemhinnnan från fyllningarna. Där kan de skapa genotoxiska förändringar.

Den redovisade studien gjordes för att utvärdera de genotoxiska effekterna av amalgam jämfört med kompositer. I studien deltog totalt 110 personer med 55 deltagare i varje grupp.

Den ena gruppen fick amalgam och den andra kompositer. Deltagarna var sina egna kontroller och forskarna mätte den genotoxiska effekten  i form av mikrokärnor i cellerna före åtgärd och 10 dagar efter.

Både amalgam och kompositer gav upphov till signifikant ökat antal mikrokärnor och hade således båda genotoxisk effekt. Amalgam var dock betydligt värre än kompositer.  

Slutsatsen forskarna drar är att forskning och tekniska framsteg behövs för att utveckla säkrare material för användning i människor.

Tandvårdskadeförbundet hoppas forskarna ska kunna initiera sådan materialutveckling. Det är bra att amalgam är borta i Sverige och på väg ut i andra Europeiska länder, men det är sorgligt att även de nya materialen ger upphov till toxiska effekter.

Till den vetenskapliga artikeln (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu